Αποσπάσματα από τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο που κέντρισαν το ενδιαφέρον μας.