Παρουσιάσεις των δημοφιλέστερων φορητών υπολογιστών της αγοράς