Η πρωτοβουλία της ΟΜΕ ΟΤΕ να συνυπογράψει με τη διοίκηση του ΟΤΕ συλλογική σύμβαση με μειώσεις μισθών, αποτελεί πρότυπο συλλογικής διαπραγμάτευσης.


Του Γιάννη Καρούζου, Ημερησία 01/06


ote megaro curveΕίναι διαπιστωμένο ότι οι πρόσφατοι νόμοι 4093/2013 και η ΠΥΣ 6/14-2-2012 κατέστησαν δυσχερή τη δυνατότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών-εργαζομένων να συνδιαμορφώνουν με Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ) τους όρους της εργασιακής σύμβασης, όπως εξάλλου από το Σύνταγμα αυτό προβλέπεται και συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.


Την επόμενη ημέρα των μέτρων οι συνδικαλιστικές οργανώσεις βρέθηκαν αμήχανες στον ρόλο τους, όσες, όμως, επέμειναν, κέρδισαν. Και αυτό αποτελεί παρακαταθήκη για τη συμπεριφορά των κοινωνικών εταίρων στη μετα-μνημονιακή περίοδο. Η ιστορική πρωτοβουλία της ΟΜΕ ΟΤΕ (Ομοσπονδίας εργαζομένων στον ΟΤΕ) να συνυπογράψει με τη διοίκηση του ΟΤΕ στις 2-11-2011 συλλογική σύμβαση με μειώσεις μισθών, λαμβάνοντας ως αντιστάθμισμα την αποφυγή απολύσεων στη διάρκεια της ΣΣΕ και εξασφαλίζοντας τη διατήρηση θεσμικών κεκτημένων, αποτελεί πρότυπο παράδειγμα συλλογικής διαπραγμάτευσης εν μέσω της οικονομικής κρίσης και των περιορισμών. Υιοθετώντας την ευρωπαϊκή κουλτούρα των συνδικάτων, από τη διαβούλευση και συναναστροφή της με τους συναδέλφους των συνδικάτων της DEUTSCHE TELECOM, μεγαλομετόχου του ΟΤΕ, επεδίωξε τη πάση θυσία εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, με κόστος μόνο μεσοσταθμικές μισθοδοτικές μειώσεις τριετούς διάρκειας, στην περίοδο που όλοι μιλούν για μειώσεις θέσεων εργασίας.


Προβλέφθηκε η ρήτρα προστασίας της σύμβασης με την κύρωση να επανέλθουν οι αυξήσεις στους μισθούς αν τυχόν επιχειρηθεί από τον εργοδότη η καταγγελία της σύμβασης. Μάλιστα, στη λήξη της τριετούς αυτής ΣΣΕ προβλέφθηκε η επάνοδος των μισθών στα επίπεδα πριν από την υπογραφή της ΣΣΕ, όρος που λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων.
Η διοίκηση του ΟΤΕ, εμπνευσμένη από τη γερμανική κουλτούρα των συλλογικών συμβάσεων, το αποδέχθηκε. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψε με το συνδικάτο των εργαζομένων νέα ΣΣΕ για σοβαρά θεσμικά κεκτημένα και κυρίως με τη διατήρηση όλων των προηγούμενων ΣΣΕ, αν και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες στη διατήρηση ΣΣΕ που έχουν λήξει ή καταγγελθεί. Στο κείμενο της ΣΣΕ διατυπώθηκαν ακόμη και οι διαφωνίες των μερών για θέματα, την επίλυση των οποίων παρέπεμψαν στο μέλλον. Κοινός σκοπός: η εργασιακή ειρήνη, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει την απεμπόληση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Ο εργοδότης το δέχτηκε, η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων το κατόρθωσε. Η σύμβαση το επικύρωσε.


Επαναπροσδιορισμός


Η περίπτωση του ΟΤΕ συνηγορεί στον επαναπροσδιορισμό της εργασιακής-εργοδοτικής δράσης. Το νομοθετικό πλαίσιο σήμερα με τη λήξη της ΣΣΕ επιτρέπει μόνο τη διατήρηση του βασικού μισθού και τεσσάρων επιδομάτων και μάλιστα όσων από αυτά υπήρχαν στη ΣΣΕ που έληξε. Η κατάκτηση του… περισσότερου είναι ο στόχος, όπως και η διατήρηση των θέσεων εργασίας στη σημερινή περίοδο. Στον βαθμό που οι κοινωνικοί εταίροι το πιστεύουν, αυτό μπορεί να γίνει πράξη, όπως έδειξε η συμφωνία για την υπογραφή της πρόσφατης Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αμφισβητήθηκε σοβαρά, αλλά υπεγράφη και αποτελεί πηγή ρύθμισης για πολλές εργασιακές σχέσεις ανειδίκευτων και απροστάτευτων νεοεισερχόμενων κυρίως εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς.


Η κουλτούρα της διαβούλευσης και της διαπραγμάτευσης εργοδοτών και εργαζομένων υπάρχει πεδίο να αναπτυχθεί στη δυσχερή περίοδο, που η οικονομική εξάντληση και οι στρεβλώσεις τις οποίες δημιουργεί το νομοθετικό πλαίσιο μαστίζουν την επιχείρηση και τις θέσεις εργασίας. Κοινός στόχος, όλων, η επιβίωση. Το μέσο είναι η ειλικρινής πρόθεση και η συνειδητοποίηση του νέου ρόλου των συντεχνιακών προσανατολισμών όλων των φορέων στη χώρας μας.


Ο Γιάννης Καρούζος είναι Εργατολόγος, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών – διπλωματούχου σχολής εργατικού και συνδικαλιστικού δικαίου Πανεπιστημίου Τεργέστης.