Θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι την κατάργηση των σταθερών τηλεπικοινωνιών, ενώ η διεύρυνση της χρήσης των έξυπνων κινητών θα συνεχιστεί, όχι όμως με τους αστραπιαίους ρυθμούς που υποστηρίζουν μερικοί, καθώς υπάρχει μερίδα του παγκόσμιου πληθυσμού που δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος του κόστους απόκτησης και χρήσης τους.


Γράφει η Αλεξάνδρα Κασσίμη
Καθημερινή, 14/12/2014


hulin zaoΣε κάθε περίπτωση, η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, όπως επεσήμανε στην «Κ» ο νεοεκλεγείς γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union) της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ, που άπτεται θεμάτων τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, κ. Χουλίν Ζάο. Ο κ. Ζάο επέλεξε την Ελλάδα για να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη, μετά την εκλογή του και το πλήρες κείμενο της συνέντευξής του έχει ως εξής:


– Είναι ζωτικής σημασίας ο τομέας των τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη μιας χώρας;
– Πριν από 10-15 χρόνια οι έρευνες ανέφεραν ότι η αύξηση 10% της διείσδυσης των δικτύων τηλεπικοινωνιών συνεισφέρει περίπου 1%-1,4% στο ΑΕΠ μιας χώρας. Η συνεισφορά της διείσδυσης των δικτύων στο ΑΕΠ μιας χώρας εκτιμάται ότι για τις ανεπτυγμένες χώρες κυμαίνεται μεταξύ 0,7% και 1% και για τις αναπτυσσόμενες υπολογίζεται περίπου στο 1,7%. Συνολικά ο κλάδος τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής αποτελεί το 10%-15% του ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών.


– Πώς μπορεί η Ελλάδα να επωφεληθεί από την επανεκλογή της στο διοικητικό συμβούλιο της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών;
– Η Διεθνής Ενωση Τηλεπικοινωνιών είναι μια εξειδικευμένη ένωση στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, μετράει 193 κράτη-μέλη, 700 πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 85 ακαδημαϊκούς ερευνητές και χαράσσει τη στρατηγική στις διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Η Ελλάδα όπως και όλες οι χώρες-μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μπορεί να επωφεληθεί της εμπειρίας των υπολοίπων, ή να επιδείξει ακόμη και ηγετικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό της διεθνούς πολιτικής των τηλεπικοινωνιών.


– Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα (Fiber to the Home) είναι προγραμματισμένη να χρηματοδοτηθεί από κρατικούς πόρους. Οι υποδομές των ευρυζωνικών δικτύων θα πρέπει να υποστηρίζονται από την κρατική ή την ιδιωτική πρωτοβουλία;
– Η συνεργασία των δύο πλευρών είναι συνήθως επιβεβλημένη για την αποτελεσματική υλοποίηση των απαιτούμενων έργων. Σε περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται από το Δημόσιο, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να πειστεί ο ιδιωτικός κλάδος να συμμετάσχει. Στόχος είναι η κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά των δημοσίων.


– Πρόσφατη έρευνα της Ericsson (Mobility Report) προβλέπει ότι το 2020 περίπου το 90% του πληθυσμού θα έχει στην κατοχή του έξυπνο κινητό. Είναι ρεαλιστικός στόχος;
– Η εξάπλωση τόσο των ευρυζωνικών δικτύων όσο και της κατοχής έξυπνων κινητών αυξάνεται συνεχώς. Περίπου το 30% του πληθυσμού κατέχει έξυπνο κινητό. Ωστόσο εκτιμώ ότι η πρόβλεψη για 90% κατοχή έξυπνων κινητών έως το 2020 είναι υπερβολική. Yπάρχουν πολλές χώρες που χρησιμοποιούν ακόμη δίκτυα 2G, ενώ η τόσο ραγδαία εξάπλωση απαιτεί πόρους που δεν υπάρχουν σε αφθονία αυτή τη στιγμή.


Υπάρχουν χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου των οποίων ο πληθυσμός δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε να προμηθευτεί έξυπνο κινητό ούτε να το χρησιμοποιεί. Η τάση είναι εμφανής και δεδομένη, εξελίσσεται η συγκεκριμένη αγορά και διευρύνεται συνεχώς. Αλλά όχι με τόσο ταχείς ρυθμούς ακόμα.


– Εκτιμάται ότι τελικώς οι κινητές τηλεπικοινωνίες θα αντικαταστήσουν τις σταθερές;
– Σήμερα πολλές χώρες χρησιμοποιούν τις υποδομές των σταθερών επικοινωνιών για να αναπτύξουν τις κινητές, ενώ σε αρκετές χώρες οι κινητές «τρέχουν» ακόμα με χαμηλές ταχύτητες. Η εξάλειψη των σταθερών επικοινωνιών είναι κάτι πολύ μακρινό ακόμα.