Οι σημαντικότερες “μεταγραφές” στελεχών του χώρου της τεχνολογίας.