Στο mobile viral marketing χρησιμοποιούμε τεχνητά μέσα (πχ δίκτυα κινητής τηλεφωνίας) για να μεταφέρουμε το προωθούμενο μήνυμα.

Γράφει ο Αντώνης Χοντζέας
marketingΠρόσφατα είχαμε επισημάνει ότι βραχυπρόθεσμα, το mobile viral marketing ισοδυναμεί με το word of mouth marketing. Στο mobile viral marketing χρησιμοποιούμε τεχνητά μέσα (βλέπε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας) για να μεταφέρουμε (μέσω δεδομένων) το προωθούμενο μήνυμα. Διαβάστε παρακάτω τα βήματα της προτεινόμενης διαδικασίας.

Προτεινόμενη διαδικασία:

1. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση της προσφοράς μας όπου η προσφορά εκφράζει και αντιμετωπίζει τις ανάγκες της καινοτομίας (positioning/target market). Φυσικά πρέπει να πιστεύουμε στο προϊόν/υπηρεσία την οποία σκοπεύουμε να προωθήσουμε. Η διαφοροποίηση μπορεί να βασίζεται στα χαρακτηριστικά, τις υπηρεσίες ή στην τιμή (εάν ή διαφοροποίηση βασίζεται απλώς στην τιμή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε commoditization του/της προϊόντος/υπηρεσίας, άρα θέλει λίγη προσοχή!). O Mark McCormack είπε ότι το εμπόριο ξεκινά με την «κοινή αίσθηση» (common sense). Αν λείπει αυτό, τότε δεν υπάρχει εμπόριο.
2. Επικοινωνούμε την προσφορά μας σε μικρή ομάδα ατόμων (friendly users), κατά προτίμηση προφορικά (τηλέφωνο, προσωπικά κ.λπ.). Τους διευκολύνουμε την δοκιμή του προϊόντος (της υπηρεσίας) αφού σιγουρευτούμε ότι αυτό που προωθούμε/διαφημίζουμε προφορικά είναι πράγματι αυτό που παραδίδουμε. Οι friendly users πρέπει να συμμετέχουν στην καινοτομία την οποία στοχεύουμε και κατά προτίμηση πρέπει να χαρακτηρίζονται ως reference group (π.χ. γιατροί για φάρμακα, λογιστές για software που έχει να κάνει με λογιστικά κ.λπ.). Εάν η προσφορά εκφράζει καινούργιες τεχνολογίες/βιομηχανίες τότε επικοινωνούμε με γνωστά άτομα τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθηθούν από την καινούργια καινοτομία μας. Ως παράδειγμα, οι ιδρυτές της Google χρησιμοποίησαν τις επαφές του πανεπιστημίου Stanford (δηλαδή τους φοιτητές), όπως και ο Marc Zuckerberg (FACEBOOK) φίλους και συμφοιτητές στο Harvard. Η καταρχήν «προφορική επικοινωνία αποφεύγει τις κακές εντυπώσεις όπως και το spam». Όλοι θα κάνουμε καλά αν θυμηθούμε ότι το καλό «εμπόριο σημαίνει διάλογος» .
3. Όταν το προϊόν/υπηρεσία εγκριθεί από τους friendly users επικοινωνούμε με αυτούς και απαιτούμε feedback και προτεινόμενες βελτιώσεις. Κατόπιν μέσω διαφόρων κίνητρων, τους προκαλούμε να αναφέρουν/προωθήσουν το προϊόν σε γνωστούς, φίλους και στις κοινωνικές ομάδες τους.
4. Βελτιώνουμε τους δίαυλους επικοινωνίας με τους χρήστες/πελάτες μέσω της τεχνολογίας (κατάλογοι SMS, κατάλογοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά φόρουμ/δίκτυα, messaging technologies και άλλα enablers επικοινωνίας) και ενθαρρύνουμε τον κύκλο χρηστών να προωθήσει την προσφορά σε όποιους μπορούν να ωφεληθούν. Προσφέρουμε κίνητρο συμμετοχής για κάθε νέο μέλος που μυείται στον κύκλο της επεκτεινόμενης πελατειακής μας βάσης.
5. Επεκτείνοντας την πελατειακή βάση, βελτιώνουμε τους δίαυλους επικοινωνίας (channel streamlining) και μηχανισμούς ανατροφοδότησης, έτσι ώστε να διευκολύνουμε επικοινωνία πιθανών βελτιώσεων, αναπροσαρμογών, προτεινόμενων features σε υπηρεσίες και μέλλουσες εκδόσεις του προϊόντος.
6. Δεδομένου ότι το άνω κοινωνικό δίκτυο επεκτείνεται, επιστρέφουμε στη σημείωση 4.
Τελικά υπενθυμίζουμε ότι το viral marketing, κινητό ή όχι, εντάσσεται ως υποσύνολο του γενικευμένου προγράμματος στρατηγικού μάρκετινγκ, και συντονίζεται με το τι προσφέρεται, και ποιος είναι ο στόχος και η καινοτομία της προσφοράς.

Mark McCormack “What they don’t teach you at the Harvard Business School ”
Seth Godin “Permission Marketing”
Doc Searls “The Cluetrain Manifesto”

Είναι σημαντικό πριν αποστείλουμε οποιοδήποτε ενημερωτικό/διαφημιστικό μήνυμα να λάβουμε την άδεια των χρηστών (anti spam)