Η Printec επιβραβεύεται για την προσπάθειά της προς τη συνεχή βελτίωση και την επιχειρηματική αριστεία, καθώς αναγνωρίστηκε ως “Committed to Excellence 2017” από το EFQM, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που για περισσότερα από 25 χρόνια αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό.

Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM (EFQM Excellence Model) αποτελεί πρότυπο για οργανισμούς ώστε να αναπτύξουν μία κουλτούρα αριστείας, να αξιοποιούν καλές πρακτικές, να πρωτοπορούν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αλλά και να βελτιώνουν τα αποτελέσματά τους. Η Printec πέρασε με επιτυχία έναν πλήρη έλεγχο των εσωτερικών της προγραμμάτων, των πρακτικών διαχείρισης αλλά και των διαδικασιών της για τις 17 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα στη διαχείριση είναι ουσιαστική ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, λειτουργίας και κουλτούρας.

Η εταιρία μας είναι πολύ υπερήφανη για αυτήν την επιτυχία, επειδή έρχεται να επιβεβαιώσει την προσήλωσή μας στην απόκτηση γνώσης, τη βελτίωση της απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων βάσει ουσιαστικής πληροφόρησης, με στόχο να μπορεί να καταλαβαίνει καλύτερα τους πελάτες, τους εργαζομένους αλλά και τους συνεργάτες της.