Καθήκοντα γενικού διευθυντή του IT Infrastructure Services & Support Division της SingularLogic, ανέλαβε πρόσφατα ο κ. Τάσος Αλέφαντος.

O κ. Τάσος Αλέφαντος διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών σε εταιρείες όπως: τη LYSYS Group & ENCODE όπου ασκούσε καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης, τη Globo Technologies όπου ασκούσε καθήκοντα CIO (Chief Information Officer), τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όπου για περισσότερα από 10 χρόνια κατείχε τη θέση του IT & Telecommunications Operations & Data Center Services Manager.

Είναι κάτοχος ΜBA από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde ενώ οι σπουδές του περιλαμβάνουν πτυχίο Αεροναυπηγού Μηχανικού και δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Hatfield. Επιπλέον, είναι Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified ISO20000 Auditor και Certified in the Risk and Information