Νέα υλοποίηση της πλατφόρμας FMS.next σε διεθνή τράπεζα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία από την τράπεζα, καλύπτοντας τις ανάγκες για κανονιστική συμμόρφωση.

profile logo 2012Η Profile, αναγνωρισμένη διεθνώς εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού έθεσε σε παραγωγική λειτουργία σε διεθνή τράπεζα στην Ελλάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο την τεχνολογικά αναβαθμισμένη τραπεζική πλατφόρμα FMS.next για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων της, καθώς και για τη συμμόρφωση με τις ανάγκες αναφορών τραπεζικής δραστηριότητας, όπως προδιαγράφονται από την Πολιτεία.

 

Το FMS.next της Profile αποτέλεσε την πρώτη επιλογή της τράπεζας για την αντικατάσταση του Core Banking συστήματος που εξυπηρετούσε τα ιστορικά δεδομένα λόγω της ευελιξίας του, των δυνατοτήτων ενοποίησης με το τραπεζικό περιβάλλον της Τράπεζας και την απόδοση της επένδυσης, σε συνδυασμό και με την διεθνή αναγνωσιμότητα που έχουν επιτύχει τα προϊόντα της Profile. Επιπρόσθετα με τη αρχειοθέτηση και διαχείριση των δεδομένων, και αξιοποιώντας πλήρως την επεκτασιμότητα του FMS.next, η Τράπεζα προχώρησε στην ενοποίηση της πλατφόρμας με το παραγωγικό περιβάλλον ώστε να καλύψει τις ανάγκες αναφορών σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πολιτείας.

 

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του FMS.next επέτρεψε την ομαλή ενοποίηση με το περιβάλλον της Τράπεζας, ενώ η τεχνολογικά εξελιγμένη πλατφόρμα εξασφάλισε σημαντική εξοικονόμηση κόστους ως προς τις απαιτούμενες υποδομές. Οι χρήστες της Τράπεζας έχουν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία μέσω ενός φιλικού και σύγχρονου web-based περιβάλλοντος, το οποίο εξασφαλίζει εύκολη πλοήγηση και προτυποποιημένες διαδικασίες. Επιπλέον, οποιαδήποτε νέα ανάγκη για αναφορές μπορεί να καλυφθεί άμεσα και εύκολα αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες της Τράπεζας.

 

Ανταποκρινόμενη πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις του τραπεζικού κλάδου, η Profile επενδύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της πλατφόρμας FMS.next Universal Banking συμβάλλοντας στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και την αποδοτικότερη λειτουργία των οργανισμών. Πέραν των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών, το FMS.next προσφέρει εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη κάλυψη των εργασιών Private Banking, Islamic Banking, Financing και Leasing καθώς και Peer-to-Peer Lending (online marketplace).