H Γενική Συνέλευση της Quest αποφάσισε να προχωρήσει σε Reverse Split καθώς και στην ακύρωση ιδίων μετοχών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.


LOGO_QUEST_HOL_GRΗ Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας ∆ιάταξης, ως εξής:


1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση219.429 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 του ευρώ η κάθε μία, καθώς επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση το άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο με προσθήκη παραγράφων στο τέλος του άρθρου, όπως παρακάτω :


«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/11/2013 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 87.771,60 με ακύρωση 219.429 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) η κάθε μία.


Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε €19.139.908,80 και διαιρείται σε 47.849.772 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) η κάθε μία.».


Παρασχέθηκε δε, από τη Γενική Συνέλευση η απαραίτητη εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.


2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €13.158.687,30 μέσω ταυτόχρονης:
(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της από 47.849.772, μετά την ακύρωση των 219.429 ιδίων μετοχών, σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (11.962.443), με συνένωση 4 παλαιών μετοχών σε 1 νέα μετοχή (reverse split), οπότε, συνεπεία της εν λόγω συνένωσης και 4 παλαιών μετοχών σε 1 νέα μετοχή (reverse split), η ονομαστική αξία εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής θα αυξηθεί και θα ανέλθει σε €1,60 και
(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους.


Επίσης, εγκρίθηκε παμψηφεί, στο πλαίσιο της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της με προσθήκη παραγράφων στο τέλος του άρθρου, όπως
παρακάτω:
«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/11/2013 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα
επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (€13.158.687,30) μέσω ταυτόχρονης:
(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της από σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (47.849.772), μετά την ακύρωση των διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων μετοχών, σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (11.962.443), με συνένωσή τους με αναλογία τέσσερις (4) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split) και
(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους.


Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 5.981.221,50) και διαιρείται σε 11.962.443 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) η κάθε μία.»


Παρασχέθηκε, δε, από τη Γενική Συνέλευση η απαραίτητη εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.


3. Εγκρίθηκε παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η υπογραφείσα σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που υπεγράφη στις 30.9.2013 μεταξύ της Εταιρείας και του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παντελή Τζωρτζάκη.


4. ∆ιάφορες ανακοινώσεις
Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι μέχρι τις 20.11.2013 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά διακοσίων εβδομήντα δύο επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (272.744) ιδίων μετοχών.