Η ACE-Hellas ανακοινώνει τη βελτιωμένη έκδοση του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, ACE ERP με καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, που καλύπτουν τις πολυσύνθετες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.


ace_hellas_logoΤο ACE ERP αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών κάθε εταιρείας, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν ως βάση το cloud, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη, ελαχιστοποιώντας το χρόνο απόκρισης και αποκτώντας παράλληλα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.


Η εγκατάσταση του συστήματος στην επιχείρηση αποτελεί στρατηγική επιλογή που οδηγεί στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και κατά συνέπεια στην αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Οι δυνατότητες του νέου συστήματος είναι πολύπλευρες, αφού συνδυάζουν πολύ φιλικό περιβάλλον χρήσης, υψηλά επίπεδα ασφαλείας, ενώ ο χρόνος εκπαίδευσης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης είναι ελάχιστος.


Το ACE ERP είναι ένα κοστοκεντρικό σύστημα, παρέχοντας τη δυνατότητα συνολικής οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων μίας εταιρείας. Αποτελεί προϊόν πολύχρονης πείρας και αναπτύσσεται διαρκώς με τη χρήση των πλέον σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων και τεχνολογιών. Η εφαρμογή γίνεται άμεσα αποδεκτή από τους χρήστες λόγω της πληρότητάς της, της ευκολίας στη χρήση και στην παραμετροποίηση της. Επιπλέον, η πρόσβαση στο ACE ERP είναι δυνατή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τόσο από τοπικό δίκτυο της επιχείρισης, όσο και εξ αποστάσεως μέσω WEB παρέχοντας τη δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Στη διοίκηση παρέχει άμεσα και με ταχύτητα, όλη την απαραίτητη πληροφορία χωρίς να απαιτούνται ταυτόχρονα εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ είναι σύννομο με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) που ισχύει από την αρχή του έτους.


Το ACE ERP, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από την ACE-Hellas, ενώ αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για μια εταιρεία, αφού αποσβένεται πολύ γρήγορα. Η διαχείριση της πληροφορίας, μετατρέπεται σε εργαλείο για προβλέψεις, σχεδιασμό και λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων και ως εκ τούτου δίνεται υπεραξία στην επιχειρηματική κουλτούρα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ACE-Hellas και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ace-hellas.gr