Η Space Hellas κέρδισε το διεθνή διαγωνισμό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου για την υλοποίηση έργου, διάρκειας 13 ετών που αφορά την παροχή υπηρεσιών Μετεωρολογικού Ραντάρ.


space_hellasΣύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 4,52 εκατ. € πλέον ΦΠΑ. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η εγκατάσταση δύο μετεωρολογικών ραντάρ τύπου Χ-band στις παρυφές των αεροδρομίων της Κύπρου, Λάρνακας και Πάφου, η απαραίτητη Πληροφοριακή και Δικτυακή υποδομή, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Καλωδιώσεις, τα έργα Πολιτικού Μηχανικού κ.α., τόσο στα σημεία εγκατάστασης όσο και σε επιλεγμένα γραφεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η σύμβαση βασίζεται στη φιλοσοφία του εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement), τις οποίες θα παρέχει η Space Hellas σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου.


Η υπογραφή της Σύμβασης δημιουργεί τις δυνατότητες στη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου για αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα της βραχείας πρόγνωσης καιρού, της ασφάλειας των υπερπτήσεων στην περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας (Nicosia F.I.R), αλλά και των πτήσεων από προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η Space Hellas διαθέτει πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία σημαντικά έργα στο χώρο της ανάπτυξης και υποστήριξης Δικτύων Ραντάρ Μετεωρολογίας. Η πολυετής πείρα της εταιρίας σε έργα System Integration, η σημαντικότατη τεχνολογική εξειδίκευση και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, επιτρέπουν τη σχεδίαση, υλοποίηση, συντήρηση και υποστήριξη σύνθετων έργων υψηλής τεχνολογίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.