Η EMC παρουσίασε μια πιο προηγμένη έκδοση του χαρτοφυλακίου data protection, δίνοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να υλοποιήσουν νέες αρχιτεκτονικές Protection Storage Architectures.


EMC_Logo_110713Η EMC Corporation παρουσίασε μια μεγάλη γκάμα νέων προϊόντων hardware και software, τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες της να προχωρήσουν στην ανάπτυξη νέων αρχιτεκτονικών Protection Storage, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της προστασίας των δεδομένων τους. Τέτοιες λύσεις έχουν αναπτυχθεί για όλες τις δημοφιλείς σειρές προϊόντων της EMC, όπως οι κορυφαίες οικογένειες προϊόντων Data Domain, Avamar, NetWorker και Mozy.


Συχνά, οι υπεύθυνοι backup καλούνται να αντιμετωπίσουν την πίεση διαφορετικών ομάδων χρηστών, όπως οι owners μιας εφαρμογής, οι διαχειριστές των server (εικονικών ή μη) και οι διαχειριστές των συστημάτων αποθήκευσης. Πολλοί χρήστες, στην προσπάθειά τους για μεγαλύτερη ορατότητα και καλύτερο έλεγχο των λύσεων που χρησιμοποιούν για την προστασία των συστημάτων τους, οδηγούνται στην υλοποίηση των δικών τους λύσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια “τυχαία αρχιτεκτονική (accidental architecture)”, στην οποία περιλαμβάνονται αποσπασματικές λύσεις και διαδικασίες data protection, για τις οποίες συχνά κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος.


Με τη σημερινή ανακοίνωση, η EMC παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους backup να ξεφύγουν από το χάος της ‘τυχαίας αρχιτεκτονικής’, υιοθετώντας μια πολύ πιο αποτελεσματική αρχιτεκτονική Protection Storage. Οι βασικές αρχές του EMC Protection Storage Architecture είναι οι εξής:


Protection Storage: Σημείο αναφοράς για κάθε αρχιτεκτονική αυτού του τύπου είναι ένα σύστημα αποθήκευσης, βέλτιστο από πλευράς κόστους και χωρητικότητας, το οποίο μπορεί να παρέχει την απαραίτητη προστασία των δεδομένων που προκύπτουν από λειτουργίες disaster recovery, backup και archive.
Data Source Integration: Αξιοποιεί τα optimized data flows και άλλες πηγές εισαγωγής δεδομένων (hypervisor, application και storage layer) ώστε να καλύπτει κάθε χρήστη σε επίπεδο επιδόσεων και ορατότητας.
Data Management Services: Ένας κατάλογος με όλα τα data copies συν τα εργαλεία reporting και ανάλυσης που απαιτούνται για λόγους συμμόρφωσης (compliance).


Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά


Νέα μεσαία συστήματα Data Domain: Tα νέα συστήματα Data Domain DD2500, DD4200, DD4500 και DD7200 προσφέρουν τις επιδόσεις και την επεκτασιμότητα που χρειάζεστε προκειμένου να συγκεντρώσετε όλα τα backup και archive data σε μία οικονομική και εύχρηστη πλατφόρμα προστασίας. Τα νέα αυτά συστήματα της μεσαίας κατηγορίας είναι μέχρι 4x πιο γρήγορα και 10x πιο επεκτάσιμα (scalable) από τα τωρινά συστήματα Data Domain που αντικαθιστούν. Επιπλέον, τα νέα συστήματα είναι σε θέση να υποστηρίζουν 3 φορές περισσότερα data streams (έως 540) από ότι σήμερα, γεγονός που σας επιτρέπει να συγκεντρώσετε σε μία πλατφόρμα το σύνολο των δεδομένων από backup και/ή archive. Τα νέα συστήματα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το χαμηλότερο κόστος χρήσης του storage, προσφέροντας μέχρι και 38% χαμηλότερο κόστος ανά gigabyte.


Ευρύτερη υποστήριξη εφαρμογών Backup και Archive: Ένα στοιχείο κρίσιμο για την επιτυχία του Protection Storage Architecture είναι να πειστούν οι owners των εφαρμογών να το χρησιμοποιούν. Τα συστήματα Data Domain μπορούν πλέον να υποστηρίζουν απευθείας backup από τη σουίτα SAP HANA Studio μέσω NFS – γεγονός που επιτρέπει την επαρκή προστασία των DBAs του SAP HANA, ενώ παράλληλα διατηρείται ο έλεγχος της διαδικασίας backup. Επίσης, το DD BoostTM for Oracle RMAN μπορεί τώρα να υποστηρίζει εφαρμογές Oracle Exadata και εφαρμογές SAP που τρέχουν σε Oracle – επιτρέποντας ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες backup και disaster recovery για τα DBA. Προκειμένου να εξασφαλιστεί υποστήριξη για μεγαλύτερη γκάμα εφαρμογών archive storage, τα νέα συστήματα Data Domain μπορούν πλέον να λειτουργούν απρόσκοπτα σε περιβάλλοντα OpenText, IBM και Dell. Με τις νέες αυτές προσθήκες, τα συστήματα Data Domain μπορούν να υποστηρίζουν περισσότερα από 20 προϊόντα για file, email, SharePoint, content management και database archiving.


Βελτιωμένη σουίτα Data Protection: Το ΕMC Avamar 7 επιτρέπει πλέον σε όλα τα κύρια workloads ενός data center να κατευθύνονται προς τα συστήματα Data Domain, συμπεριλαμβανομένου του file system και των NAS/NDMP backups. Με την προσθήκη αυτή, όλα τα κρίσιμα workloads ενός κέντρου μπορούν πλέον να προστατεύονται από τη συνδυαστική αυτή λύση. Χάρη στη νέα λειτουργία VM Instant Access, η οποία επιτρέπει σε ένα VM να κάνει boot από κάποιο σύστημα Data Domain και να τίθεται σε πλήρη λειτουργία σε λιγότερο από δύο λεπτά, το Avamar ενισχύει ακόμη περισσότερο την ηγετική του θέση σε περιβάλλον εικονικών υποδομών. Επίσης, το νέο VMware vSphere web client επιτρέπει στους υπεύθυνους συστημάτων VMware να διαχειρίζονται τις λειτουργίες Avamar backup και recovery κατευθείαν μέσα από το περιβάλλον εργασίας που χρησιμοποιούν.


Το EMC NetWorker 8.1 διαθέτει νέα ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης snapshot, με καινούριο wizard-based περιβάλλον εργασίας, λειτουργία auto-discovery, και έξυπνη εκχώρηση αποθηκευτικού χώρου για τα snapshot. Η δυνατότητα ενοποίησης με τα συστήματα Data Domain γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, χάρη στην υποστήριξη του Data Domain Boost πάνω από Fibre Channel. Έτσι, έχουμε 50% πιο γρήγορα backups και 2.5x πιο γρήγορα restores σε σχέση με τα VTL-based configurations. Τέλος, πλήρως ανανεωμένο είναι και το NetWorker σε σχέση με την υποστήριξη VMware, καθώς αξιοποιεί τα Avamar technology services.


Νέα λειτουργία Cloud Backup: Το Μozy by EMC κάνει πιο εύκολο το cloud backup, βοηθώντας παράλληλα να μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητά του. Το νέο ενσωματωμένο Active Directory μειώνει το διαχειριστικό φορτίο που προκαλεί η δημιουργία ξεχωριστών user accounts και βοηθά το self-service, με αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης (TCO). Χάρη στην απλοποιημένη διαχείριση του storage μπορούμε να έχουμε νέα storage pools χωρίς να είναι απαραίτητο να παρακολουθούμε τα storage quotas σε επίπεδο server. Τέλος, με το keyless activation επιταχύνεται η διαδικασία provisioning των νέων χρηστών, με προφανή οφέλη σε επίπεδο scalability.