Printec και TONBELLER AG εγκαθιστούν σύστημα για το ξέπλυμα χρήματος σε όλες τις θυγατρικές της Alpha Bank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.


Printec_logoΟ Όμιλος Printec και η TONBELLER AG ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της υλοποίησης κεντρικού συστήματος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ξεπλύματος χρήματος σε όλες τις θυγατρικές της Alpha Bank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος Alpha Bank εγκατέστησε ένα κεντροποιημένο σύστημα προστασίας από το ξέπλυμα χρήματος (Anti-Money Laundering/ AML) το οποίο σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία και τη φήμη του Ομίλου στις θυγατρικές του στη Νοτιανατολική Ευρώπη, Alpha Bank Albania SHA, Alpha Bank Bulgaria, Alpha Bank AD Skopje, Alpha Bank Romania και Alpha Bank Srbija AD, μέσω της Alpha Supporting Services, τον πάροχο υπηρεσιών Πληροφορικής του Ομίλου.


Μετά από την αξιολόγηση διαφόρων συστημάτων, η Alpha Bank, επέλεξε το Siron Compliance Solutions της TONBELLER, το οποίο υλοποιήθηκε από την Printec σε συνεργασία με την TONBELLER. Επιπλέον, η Printec ανέπτυξε και ειδικό λογισμικό για τις ανάγκες του έργου, ενώ η υποδομή έχει εγκατασταθεί και διαχειρίζεται κεντρικά στην Ελλάδα από την Alpha Bank. Η λύση περιλαμβάνει τις εξής εφαρμογές: SironEMBARGO (έλεγχος λίστας κυρώσεων), SironAML (καταπολέμηση νομιμοποίησης εξόδων από παράνομες ενέργειες), SironRAS (εκτίμηση κινδύνου), SironKYC (αξιολόγηση κινδύνου κατά τη διάρκεια αποδοχής του πελάτη), SironMCA (έλεγχος πληρότητας μηνυμάτων SWIFT) και SironRCC (κίνδυνος και συμμόρφωση).


Οικονομικά εγκλήματα, όπως το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας, δημιουργούν ένα σημαντικό κανονιστικό κίνδυνο για τις τράπεζες και άλλους οργανισμούς. Το οικονομικό έγκλημα μεταμορφώνεται συνεχώς, καθώς οι εγκληματίες αναζητούν νέες μεθόδους, μέσω των οποίων θα μπορούν να διαφύγουν και από τις πιο πολύπλοκες τεχνικές πρόληψης. Για τη διασφάλιση του χρηματοοικονομικού συστήματος από τις καταχρήσεις του οικονομικού εγκλήματος, δημιουργούνται συνεχώς διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι.


«Η υλοποίηση της πλατφόρμας για το ξέπλυμα χρήματος της TONBELLER από την Printec μάς επιτρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση και την ενίσχυση των συστημάτων μας, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους κανονισμούς και να προστατέψουμε την Τράπεζα από την παράνομη διακίνηση χρήματος.», δήλωσε ο Χρήστος Λυγερός, Υποδιευθυντής της Διευθύνσεως Κανονιστικής Συμμορφώσεως της Alpha Bank. «Αισθανόμαστε ότι τα συστήματα ελέγχου μας έχουν ενδυναμωθεί σε σχέση με τους διατραπεζικούς ελέγχους και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την ταχύτητα της ομάδας υλοποίησης.»


«Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που το έργο αυτό παραδόθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Alpha Bank», δήλωσε ο Torsten Mayer, Μέλος του Δ.Σ. της TONBELLER AG. «Το κεντρικό αυτό σύστημα επιτρέπει στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμορφώσεως της Τράπεζας να είναι συνεπής προς τις κανονιστικές απαιτήσεις ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση παρακολούθησης και ελέγχου του οικονομικού εγκλήματος τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα προσφέρει ευρεία λειτουργικότητα όπως για παράδειγμα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων SWIFT με τα sanction lists σε πραγματικό χρόνο, την ταξινόμηση των πελατών σύμφωνα με χρηματοοικονομικά/επιχειρησιακά ρίσκα, την παρακολούθηση και έλεγχο των συναλλαγών σύμφωνα με τη συναλλακτική συμπεριφορά (προφίλ) του πελάτη, τη διενέργεια σεναρίων για ξέπλυμα χρήματος, την παρακολούθηση ύποπτων περιπτώσεων με τη δυνατότητα καταγραφής-ενσωμάτωσης συνοδευτικών εγγράφων, και τέλος, εξίσου σημαντικό, την υποβολή εκθέσεων στην ανώτατη διοίκηση της Τράπεζας.»


«Έπειτα από εννέα μήνες υλοποίησης στα κεντρικά της Τράπεζας στην Αθήνα, και με προκλήσεις όπως οι διαφορετικές τοποθεσίες, τα διαφορετικά character sets, οι διαφορετικές ζώνες ώρας, καθώς και οι διαφορετικοί έλεγχοι από τις Κεντρικές Τράπεζες , το έργο κυρίως οφείλει την πρωτοφανή επιτυχία του στην ενοποίηση όλων των παραπάνω σε ένα κεντροποιημένο σύστημα σε υποδομές και λογισμικό.», σχολίασε ο Βασίλης Κωστόπουλος, Printec Group Solutions & Services Director. «Αυτό επίσης που κάνει το έργο ιδιαίτερο είναι και το γεγονός ότι είχαμε να συνυπολογίσουμε το κανονιστικό πλαίσιο πέντε χωρών, διαφορετικά συστήματα πληρωμών και τεχνολογίες επεξεργασίας online συναλλαγών. Επιπλέον, η ομάδα έργου είχε να αντιμετωπίσει και το στενό χρονικό πλαίσιο, το οποίο είχε ορίσει η κάθε τοπική Κεντρική Τράπεζα καθώς και τις αυστηρές οδηγίες ασφαλείας της Τράπεζας.»