Η IBM επανακαθορίζει την επιχειρηματικότητα μέσω κοινωνικής δικτύωσης με την ισχύ των εργαλείων ανάλυσης.


IBM_LogoΗ IBM πρόσφατα παρουσίασε ένα νέο λογισμικό και υπηρεσίες που θέτουν την ισχύ των εργαλείων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων στη διάθεση του σημερινού, εξοικειωμένου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανθρώπινου δυναμικού, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Τώρα, οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ανάλυσης σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας μέσω κοινωνικής δικτύωσης (Social Business). Αυτό τους επιτρέπει να αποκτούν ουσιαστική πληροφόρηση, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για επιχειρηματική δράση, από τα δεδομένα που δημιουργούνται στα δίκτυα και να την αξιοποιούν σε πραγματικό χρόνο.


Στο πλαίσιο αυτό, η IBM ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα της κορυφαίας στον κλάδο πλατφόρμας λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης, του IBM Connections. Το IBM Connections ενσωματώνει εξελιγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων, παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ταχύτερα δίκτυα συνεργασίας, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού, είτε με βάση τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, είτε στο IBM SmartCloud είτε χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος κινητών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablets κ.α). Παρακολουθήστε την επίδειξη σήμερα.


Η IBM ανακοίνωσε επίσης ότι κορυφαίες εταιρείες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Bayer MaterialScience, Colgate-Palmolive Company, LeasePlan, Primerica και Teach for America, χρησιμοποιούν το λογισμικό της κοινωνικής δικτύωσης για να επιτύχουν πραγματικές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους στον τομέα αυτό.


Οι εν λόγω ανακοινώσεις ενισχύουν περαιτέρω την ηγετική θέση της IBM στο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης και στα εργαλεία ανάλυσης. Για τρία διαδοχικά έτη, η IDC κατατάσσει την IBM στην πρώτη θέση στον τομέα του λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης για επιχειρήσεις. Σήμερα, άνω του 60% των επιχειρήσεων της λίστας Fortune 100 έχουν αποκτήσει άδειες χρήσης για λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης της IBM, προκειμένου να επιτρέψουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους να βελτιώσει την παραγωγικότητά του και να αποκτήσει ουσιαστική πληροφόρηση από τα δεδομένα για την πρόβλεψη των αναγκών των πελατών τους σε ατομική βάση. Η ηγετική θέση της IBM στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων έχει εδραιωθεί μέσω μιας προσεκτικά χαραγμένης στρατηγικής, στο πλαίσιο της οποίας απαιτήθηκαν η επέκταση της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και πρωτοβουλίες εξαγορών και επιχειρηματικών δράσεων σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου της, υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών.


Η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ωθεί τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, από το Διευθυντή Μάρκετινγκ έως το Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διευθυντή Πληροφορικής, να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους θα δημιουργήσουν ευκαιρίες που προωθούν το μετασχηματισμό της επιχείρησης μέσω της χρήσης της τεχνολογίας για κοινωνική δικτύωση, δημιουργώντας πραγματική επιχειρηματική αξία. Σύμφωνα με τη Forrester Research, οι ευκαιρίες στην αγορά σε ότι αφορά στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για επιχειρήσεις αναμένεται να αναπτυχθούν με ρυθμό 61% έως το 2016*.


Παράλληλα, τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων στερούνται τα εργαλεία που θα τους προσέφεραν πληροφόρηση από την τεράστια ροή δεδομένων και θα τους επέτρεπαν να τη χρησιμοποιήσουν με ουσιαστικό τρόπο. Σύμφωνα με την Έρευνα μεταξύ επικεφαλής επιχειρήσεων της IBM, (IBM CEO Study) σήμερα μόλις το 16% των επικεφαλής των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν πλατφόρμες για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω κοινωνικών δικτύων με στόχο την αλληλεπίδραση με τους πελάτες τους, αλλά αυτός ο αριθμός αναμένεται να εκτιναχθεί στο 57% εντός των επόμενων τριών έως πέντε ετών. Από μια πρόσφατη έρευνα της IBM στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.700 Διευθυντές Μάρκετινγκ προκύπτει ότι το 82% αυτών των στελεχών σχεδιάζει να αυξήσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τα επόμενα τρία έως πέντε έτη.


«Για να αξιοποιήσουν πραγματικά στο έπακρο τις δυνατότητες τoυ Social Business, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων πρέπει να αξιοποιήσουν τον πλέον ζωτικό πόρο μιας εταιρείας – τις πληροφορίες που δημιουργούνται από τους ανθρώπους της,» δήλωσε ο Alistair Rennie, Επικεφαλής του Τομέα Social Business της IBM. «Έχει φτάσει πλέον η στιγμή για να ενσωματώσουν τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων τη διάσταση της κοινωνικής δικτύωσης στις βασικές επιχειρησιακές τους διαδικασίες, προκειμένου οι επιχειρήσεις τους να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση από την εποχή των ‘like’ στην εποχή της πραγματικής άσκησης ηγεσίας.»


Σήμερα, περισσότερες από το 60% των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στη λίστα Fortune 100 έχουν αποκτήσει άδειες χρήσεις για λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης της IBM. Υπάρχει ισχυρή ζήτηση για την πλατφόρμα Social Business της IBM σε κλάδους που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο, με το 41% των συμμετεχόντων στο στάδιο της έκδοσης beta του Connections 4 να προέρχονται από τραπεζικό κλάδο, τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τον κλάδο της υγείας.


Για παράδειγμα, η Primerica, ένας κορυφαίος διανομέας χρηματοπιστωτικών προϊόντων στη Βόρεια Αμερική, θα χρησιμοποιήσει το Connections και το WebSphere Portal για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πράκτορές της αλληλεπιδρούν με τους 2,3 εκατομμύρια κατόχους συμβολαίων της ανά πάσα στιγμή, για να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους πελάτες της. Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης για τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πελατών της, για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της και για να παραμείνει στην πρωτοπορία του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως προς την καινοτομία.


Η LeasePlan, μια από τις κορυφαίες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων και διαχείρισης στόλου οχημάτων στον κόσμο, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης της IBM στις 40 θυγατρικές του οργανισμού, σε 30 χώρες και για περισσότερους από 6.000 εργαζομένους. Με σχεδόν 800 συγκροτημένες κοινότητες, 400 ιστολόγια και περισσότερα από 800 φόρουμ, η πλατφόρμα έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών λειτουργιών του οργανισμού, αυξάνοντας την αποδοτικότητα, βελτιώνοντας τη συσσώρευση τεχνογνωσίας, ενισχύοντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στη βελτίωση της φροντίδας και της πληροφόρησης για τους πελάτες. Εμπλουτίζοντας με την κοινωνική δικτύωση τις επιχειρησιακές του διαδικασίες, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της IBM, ο οργανισμός διαπιστώνει σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του.


«Μέσω της συνεργασίας με την IBM, επιτύχαμε να μετασχηματίσουμε τις επιχειρησιακές μας διαδικασίες. Το εσωτερικό μας κοινωνικό δίκτυο επιτρέπει στους εργαζομένους να επικοινωνούν ταχύτερα με ειδικούς, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και μεγαλύτερη καινοτομία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες,» δήλωσε ο Wim de Gier, Global Project Manager Corporate Strategy and Development, LeasePlan. «Μας επιτρέπει να μετασχηματίσουμε τον οργανισμό μας σε μια κοινωνικά δικτυωμένη επιχείρηση.»


Για την υποστήριξη της διογκούμενης ζήτησης για λύσεις social business σε αναπτυσσόμενες αγορές, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 η IBM θα εγκαινιάσει δύο κέντρα υποστήριξης πελατών για την εξυπηρέτηση των πελατών της στις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού και Λατινικής Αμερικής. Εγκατεστημένα στη Μανίλα των Φιλιππίνων και στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, αυτά τα κέντρα θα υποστηρίζουν την ταχεία υιοθέτηση των εργαλείων επιχειρηματικότητας κοινωνικής δικτύωσης σε αυτές τις αναπτυσσόμενες αγορές. Τα κέντρα στις Φιλιππίνες και στη Βραζιλία θα προστεθούν στα υπάρχοντα κέντρα επιχειρηματικότητας κοινωνικής δικτύωσης της IBM στη Βόρεια Αμερική, στο Δουβλίνο, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και στην Ινδία.


Το αναπτυσσόμενο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της IBM, με περισσότερους από 39.000 εμπορικούς συνεργάτες, προσφέρει σε καθημερινή βάση νέες, κορυφαίες δυνατότητες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της IBM, σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, η Actiance παρέχει κορυφαίες δυνατότητες στον τομέα της συμμόρφωσης σε χιλιάδες οργανισμούς διεθνώς, η SugarCRM βοηθά τους πωλητές να χρησιμοποιούν την κοινωνική δικτύωση και την ανάλυση δεδομένων για αποτελεσματικές πωλήσεις, ενώ η Bunchball παρέχει δυνατότητες από το χώρο των παιχνιδιών στο IBM Connections.


IBM Connections
Διαθέσιμο στις εγκαταστάσεις ενός οργανισμού, στο cloud και σε ένα μεγάλο εύρος κινητών συσκευών, το IBM Connections ενσωματώνει ροές δραστηριοτήτων (activity stream), λειτουργίες ημερολογίου (calendaring), wiki, ιστολόγια (blogs), μια νέα δυνατότητα διασύνδεσης με email λογαριασμούς, καθώς επίσης επισημαίνει τις σχετικές πληροφορίες για την ανάληψη δράσης. Επιτρέπει την άμεση συνεργασία με ένα απλό κλικ και τη δυνατότητα δημιουργίας ασφαλών κοινοτήτων κοινωνικής δικτύωσης, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του οργανισμού, για την ενίσχυση της πιστότητας πελατών και την επίσπευση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Η νέα δυνατότητα email του Connections επιτρέπει απλοποιημένη πρόσβαση στο email εντός του πλαισίου του περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης.


Τώρα, οι οργανισμοί μπορούν να ενσωματώνουν και να αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων που δημιουργούνται από άτομα, συσκευές και αισθητήρες και να προσαρμόζουν ευκολότερα αυτή την πληροφόρηση στις επιχειρησιακές διαδικασίες, για την ταχύτερη και πιο καίρια λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Αποκτώντας βαθύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις των πελατών και της αγοράς και τις απόψεις των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να ανακαλύψουν κρίσιμα μοτίβα, όχι μόνο για να αντιδρούν γρήγορα στις μεταβολές της αγοράς, αλλά και για να προβλέπουν τα αποτελέσματα μελλοντικών δράσεων.


«Απολαμβάνω ιδιαίτερα τη δυνατότητα επικοινωνίας με πολλούς διαφορετικούς εργαζομένους μέσω των μικροϊστολογίων (micro-blogging),» δήλωσε ο Patrick Thomas, διευθύνων σύμβουλος, Bayer MaterialScience. «Μπορώ να γνωστοποιήσω πληροφορίες γρήγορα, αλλά, κάτι ακόμη πιο σημαντικό, μπορώ να ενθαρρύνω την αμφίδρομη επικοινωνία και να προωθήσω μια κουλτούρα ανοικτής επικοινωνίας καταργώντας τα εμπόδια.»


Οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν στους εργαζομένους από κάθε τομέα της επιχείρησης, όπως το μάρκετινγκ, οι ανθρώπινοι πόροι και η ανάπτυξη, να αποκτούν πληροφόρηση στην οποία μπορούν να βασιστούν για την ανάληψη δράσης από τα δεδομένα που δημιουργούνται στα κοινωνικά τους δίκτυα.


Για παράδειγμα, η κεντρική προσωπική σελίδα (homepage) του Connections παρέχει μια μοναδική τοποθεσία που επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν και να αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο από οποιαδήποτε λύση τρίτου προμηθευτή, μέσω ενός περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης, ακριβώς δίπλα στο περιεχόμενο της εταιρείας τους, συμπεριλαμβανομένων email και ημερολογίου. Η ενσωματωμένη εμπειρία τροφοδοσίας ενημερώσεων, γνωστή και ως ροή δραστηριοτήτων, επιτρέπει στους εργαζομένους από οποιοδήποτε τμήμα ενός οργανισμού να εξερευνούν δομημένα και μη δομημένα δεδομένα, όπως τροφοδοσίες από το Twitter, δημοσιεύσεις στο Facebook, δεδομένα για τον καιρό, βίντεο, αρχεία καταγραφής, εφαρμογές SAP, να υπογράφουν έγγραφα ηλεκτρονικά και να ενεργούν γρήγορα με βάση τα δεδομένα στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας τους.