Δικαιώματα χρήσης στις περιοχές των 800, 1800 & 2600 MHz και ανανέωση αδειών στα 900 και 1800 MHz για την Cosmote στη Ρουμανία.


COSMOTERomania_logoΜε την ανανέωση των αδειών που ήδη διαθέτει και την απόκτηση νέου φάσματος, η Cosmote Ρουμανίας θα είναι σε θέση να επενδύσει περαιτέρω στη βελτιστοποίηση και την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου με νέες ευρυζωνικές τεχνολογίες, αλλά και να καλύψει ακόμη αποτελεσματικότερα τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών για προηγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας.


Σύμφωνα με τους αρχικούς της στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας για τη διαγωνιστική διαδικασία, η Cosmote Ρουμανίας κατοχύρωσε δικαίωμα χρήσης συνολικά 50 τμημάτων x 2 MHz, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα επέκτασης σε όλες τις τεχνολογίες (2G/3G/4G). Οι άδειες που αποκτά η εταιρεία θα τεθούν σε ισχύ στις 6 Απριλίου 2014 και θα έχουν 15ετή διάρκεια.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmote Ρουμανίας, κ. Σ. Θεοχαρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Το ικανό εύρος φάσματος που εξασφαλίσαμε μας επιτρέπει να προχωρήσουμε το φιλόδοξο επενδυτικό μας πλάνο για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του δικτύου μας και την παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στους πελάτες μας. Με την κατοχύρωση του φάσματος για 15 χρόνια, ξεκινώντας από το 2014, είμαστε πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που έρχονται και με αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε την πορεία ανάπτυξης της Cosmote που ξεκίνησε το 2005».