Παραγωγός κρασιού στην Τοσκάνη επέλεξε το Microsoft Dynamics NAV, για να υποστηρίξει το διεθνές σύστημα διανομής του.


Dynmc-NAV_cΗ Marchesi de’ Frescobaldi, φημισμένη ιστορική εταιρία παραγωγής οίνου από την Τοσκάνη, επέλεξε τη Microsoft, ως συνεργάτη καινοτομίας και το Microsoft Dynamics NAV, ως σύστημα διαχείρισης για το σύνολο των επιχειρήσεων του Ομίλου. Σκοπός της εταιρίας, που διευθύνεται από την οικογένεια Frescobaldi για πάνω από 700 χρόνια και 30 γενεές, είναι η βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, και πιο συγκεκριμένα ότι αφορά στην παραγωγή, διανομή και διοίκηση της επιχείρησης. Σε συνεργασία με την Replica Sistemi και τη EOS Solutions, η Microsoft στηρίζει την εν λόγω γεωργική επιχείρηση, στη διεθνή επέκταση του δικτύου διανομής της, μέσω τις υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στοχεύοντας στην επιτυχημένη προώθηση των αξιών, που συνδέονται με την κληρονομιά της οινοποιίας και τις παραδόσεις της ιταλικής παραγωγής.


Η Frescobaldi είναι ένας επιχειρηματικός όμιλος, που διατηρεί στην κατοχή του επτά κτήματα παραγωγής κρασιού στην Τοσκάνη και ένα στο Friuli (Castello di Nipozzano, Castello di Pomino, CastelGiocondo, Tenuta di Castiglioni, Tenuta dell’Ammiraglia, τα οποία διατηρούν τις επωνυμίες Marchesi de’ Frescobaldi, Tenuta di Luce della Vite, Tenuta dell’Ornellaia and Attems – αυτές οι τρεις εταιρίες αποτελούν μέλη του Ομίλου). Κάθε ένα από αυτά τα κέντρα παραγωγής θεωρείται μία εταιρική μονάδα, ωστόσο τις λειτουργίες που αφορούν σε ζητήματα πληροφορικής διαχειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο μία ομάδα πέντε ειδικών, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε πάνω από 200 άτομα. Οι υπηρεσίες αυτές κυμαίνονται από την παραγωγή ως τις διοικητικές διαδικασίες και από τη διαχείριση του πελατολογίου ως τον εφοδιασμό του δικτύου διανομής και την αποθήκευση.


Ο Όμιλος έχει αναπτυχθεί σημαντικά, ακολουθώντας πιστά τις παραδόσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία και το καινοτόμο πνεύμα του και έχοντας ως πάγια αναζήτηση την εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες των εταιριών. Στις ανάγκες αυτές το προηγούμενο σύστημα, βασισμένο στο As400, δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει εξαιτίας της πολυπλοκότητας, του κόστους διαχείρισης και συντήρησης, των δυσκολιών που προέκυπταν στην εναρμόνιση των διαφόρων εταιριών του Ομίλου και της αδυναμίας που παρουσιαζόταν στην επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.


Προκειμένου λοιπόν, να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης, ο Όμιλος επέλεξε τελικά το Microsoft Dynamics NAV, λόγω της δυνατότητάς του να παρέχει στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο, καθιστώντας την υποδομή πληροφοριακών συστημάτων πιο αποτελεσματική και εύκολα διαχειρίσιμη. Συγκεκριμένα, η Marchesi de’ Frescobaldi επέλεξε μία κάθετη λύση ειδικά στον τομέα της οινοποιίας, η οποία αναπτύχθηκε από τη Replica Sistemi, με εφαρμογή υπό την καθοδήγηση της συμβουλευτικής EOS Solutions. Αυτό το νέο σύστημα διαχείρισης πόρων θα οδηγήσει στην περικοπή του κόστους διαχείρισης και συντήρησης, θα μειώσει το φόρτο εργασίας για το τμήμα Πληροφορικής της εταιρίας και θα εξορθολογήσει μια σειρά από διεργασίες στρατηγικής σημασίας, που αφορούν στον τομέα της παραγωγής, του marketing και της διοίκησης. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζονται σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη, αποσκοπώντας στη συνέχιση της επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας στην παγκόσμια αγορά.


«Είμαστε μία από τις πρώτες επιχειρήσεις στον τομέα την οινοποιίας, που έχουν επιλέξει να επενδύσουν στην τεχνολογία με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρηματικών πρακτικών μας. Η εταιρία μας έχει πραγματοποιήσει αξιόλογη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Επιλέξαμε να εξοπλιστούμε με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μία επιχείρηση όπως η δική μας η πληροφορική βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών διαδικασιών, όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγής υψηλής ποιότητας κρασιού, προκειμένου να πληρούνται τα υψηλά πρότυπα του τόπου, αλλά και σε επίπεδο εξασφάλισης της σωστής υποστήριξης της διανομής παγκοσμίως», βεβαιώνει ο Leonardo Frescobaldi, Πρόεδρος και εκπρόσωπος της 29ης γενιάς της Marchesi De’ Frescobaldi. «Το 70% της αξίας της επιχείρησής μας πηγάζει από την εξαγωγή των προϊόντων. Ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους για τα επόμενα χρόνια ταυτίζεται με την αύξηση του ποσοστού αυτού, ώστε να ενισχυθούν όχι μόνο οι ιστορικές ήδη υπάρχουσες αγορές μας, αλλά και οι αναδυόμενες. Είμαστε βέβαιοι, ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αποτελεσματικά και απλά με τη Microsoft».


Οι λύσεις Microsoft Dynamics αποσκοπούν στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εταιριών, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνισθούν με επιτυχία τον ολοένα και πιο περίπλοκο κόσμο των επιχειρήσεων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης, την οικονομική αστάθεια, την ανάθεση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, τη μετατροπή της πληροφορικής σε καταναλωτικό αγαθό, το κοινωνικό marketing και τις αυξανόμενες απαιτήσεις, που προκύπτουν από την ανάγκη συμμόρφωσης με ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτοί είναι και οι λόγοι, που ο αριθμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που απευθύνονται στο Microsoft Dynamics NAV ολοένα και αυξάνεται, όπως αποδεικνύεται και από την κατά σχεδόν 50% διεύρυνση της πελατειακής βάσης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα πέντε τελευταία χρόνια, σε παγκόσμια κλίμακα.


Η εφαρμογή του Microsoft Dynamics NAV, σε συνδυασμό με τη λύση που παρέχει η Replica Sistemi, θα βοηθήσει τον Όμιλο εταιριών Marchesi de’ Frescobaldi, να επωφεληθεί από την διαθεσιμότητα των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, για την έγκαιρη και τεκμηριωμένη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο εναρμονισμένες τη στρατηγική και την υλοποίηση.


«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με τον όμιλο εταιριών Marchesi de’ Frescobaldi, βοηθώντας τους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να διαδώσουν τις αξίες της ιταλικής παραγωγής παγκοσμίως. Η υπεροχή της Frescobaldi πηγάζει από την προσοχή στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της διατηρώντας τις παραδόσεις, ακόμη και από τη συνεχή προσπάθεια υιοθέτησης των τεχνολογικών εξελίξεων που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, ως μέρος της σταθερής επιδίωξης για βελτίωση της αποτελεσματικότητας» αναφέρει ο Giovanni Stifano, Partner & Microsoft Dynamics Manager της Microsoft Italia. «Ειδικότερα, το Microsoft Dynamics NAV απελευθερώνει πόρους, δίνοντας τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε στρατηγικά έργα, ώστε να γίνει μια δυναμική επιχείρηση».