Το Panda Cloud Systems Management είναι μία λύση απομακρυσμένης διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύων υπολογιστών.


PCSMΗ Panda Security ανακοινώνει το Panda Cloud Systems Management, τη νέα λύση απομακρυσμένης διαχείρισης και παρακολούθησης όλης της υποδομής μιας μηχανογράφησης. Το Panda Cloud Systems Management δίνει στους διαχειριστές δικτύων τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ελέγχους και να διαχειρίζονται αλλά και να παρακολουθούν τους υπολογιστές εξ αποστάσεως, μειώνοντας έτσι τα κόστη και απλοποιώντας τις διαδικασίες.


To Panda Cloud Systems Management παρέχει στους συνεργάτες του καναλιού ένα εύκολο στη χρήση και οικονομικά προσιτό εργαλείο για την επέκταση της πελατειακής βάσης τους, τη διαχείριση των υποδομών μηχανογράφησης των πελατών τους, καθώς και αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μέσα από μια ποικιλία από χρήσιμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Για τις επιχειρήσεις, το Panda Cloud Systems Management επιτρέπει στους διαχειριστές να διαχειρίζονται όλους τους πόρους της μηχανογράφησης απλά και εξ αποστάσεως, μειώνοντας το κόστος, ενώ μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα, πριν αυτά συμβούν.


Η υπηρεσία Panda Cloud Systems Management περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:
– Έλεγχος και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: Επιτρέπει τη μόνιμη προβολή του μηχανογραφικού εξοπλισμού της εταιρείας και την καταγραφή αποθεμάτων σε hardware και software.
– Παγκόσμια παρακολούθηση των servers και των συσκευών της επιχείρησης: Παρέχει τη δυνατότητα να τρέξει προληπτική διάγνωση.
– Διαχείριση συσκευών για την ανάπτυξη λογισμικού, την εγκατάσταση του κώδικα και την αντιμετώπιση προβλημάτων αυτοματισμού.
– Ενσωματωμένη, διαφανής απομακρυσμένη υποστήριξη στους τελικούς χρήστες.
– Αναφορές: Δημιουργεί εκθέσεις για όλες τις δραστηριότητες σε όλες τις συσκευές, τόσο στο γραφείο όσο και στο δρόμο.


Με την ανακοίνωση της νέας αυτής υπηρεσίας, η Panda Security ενισχύει τη δέσμευσή της απέναντι στους συνεργάτες της στο κανάλι, με ολοκληρωμένες λύσεις που μειώνουν την πολυπλοκότητα της διαχείρισης της ασφάλειας. Χάρη στο Panda Cloud Systems Management οι συνεργάτες έχουν ένα εύκολο στη χρήση, κεντρικό εργαλείο διαχείρισης που μειώνει το χρόνο και το κόστος συντήρησης, βελτιώνει τα περιθώρια και τα έσοδα και παρέχει προστιθέμενη αξία για τους πελάτες.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Panda Cloud Systems Management, επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://it-systemsmanagement.pandasecurity.com και http://systemsmanagement.pandasecurity.com/