Για 14ο έτος εστάλησαν επιτυχώς τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων μέσω συστήματος Vertical Blanking Interval (VBI).


unisystemsΗ Uni Systems είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει το σύστημα VBI για την ασφαλή μετάδοση κρυπτογραφημένων δεδομένων μέσω του τηλεοπτικού σήματος σε πολλαπλούς αποδέκτες.


Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων EdCast (Educational Broadcast) είναι εγκατεστημένο στο Υπουργείο Παιδείας από το 1999 και χρησιμοποιείται πρωτίστως για τη μετάδοση των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων και για άλλες κρατικές εξετάσεις, όπως το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, οι εξετάσεις ΑΣΕΠ κλπ.


Η διαδικασία της μετάδοσης των δεδομένων απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, καθώς το σύστημα VBI χρησιμοποιεί το επίγειο και δορυφορικό τηλεοπτικό σήμα της ΕΡΤ, το οποίο αποκωδικοποιείται ταυτόχρονα από το σύνολο 2000 αποδεκτών ανά την Επικράτεια.


Για τη αποστολή των πακέτων δεδομένων από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και για τη λήψη των εκπεμπόμενων αρχείων από τους αποδέκτες, χρησιμοποιείται συγκεκριμένο λογισμικό κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης. Παράλληλα, στα