Η αύξηση των εξόδων διάθεσης συνάδουν με τον αυξημένο αριθμό νέων πελατών που αποκτήθηκε το 2011.


Cyta logo internet&statheriΤα έξοδα διοίκησης, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών μειώθηκαν από 46% για το 2010 σε 32% για το 2011, παρά την αύξηση του προσωπικού (680 άτομα από 454).


Το 2012 η Cyta Ελλάδος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για πανελλαδική επέκταση. Στα έργα για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού εντάσσονται:
– Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών σε 12 νέες μεγάλες πόλεις της περιφέρειας (Άρτα, Αγρίνιο, Αίγιο, Κιάτο, Κόρινθος, Λουτράκι, Πύργος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο, Άργος) και η επέκταση της κάλυψης σε νέες περιοχές των πόλεων των Ιωαννίνων, των Σερρών και των Πατρών. Η ενεργοποίηση μικρότερων κέντρων κατά μήκος του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου της εταιρείας στην Αττική και στην Ήπειρο.
– Η έναρξη κατασκευής κλάδων οπτικού δικτύου που θα διασυνδέσουν το δίκτυο της Μακεδονίας – Ηπείρου με το Κέντρο Δεδομένων της Cyta Ελλάδος στην Αθήνα και θα αποδεσμεύσουν την εταιρεία από το κόστος διατήρησης μισθωμένων κυκλωμάτων τρίτων υψηλής χωρητικότητας και θα της δώσουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί γεωγραφικά διαφοροποιημένες εναλλακτικές σύνδεσης στο διεθνές Διαδίκτυο.
– Η περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου της επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την αντικατάσταση αριθμού μισθωμένων κυκλωμάτων που είναι ενταγμένα στο δίκτυο κορμού της, οδηγώντας σε μείωση των λειτουργικών εξόδων.
– Η στόχευση σε πελατολόγιο επιχειρηματικών χρηστών, τόσο μικρομεσαίων, όσο και μεγάλων επιχειρήσεων.
– Η έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον 5 νέων ιδιόκτητων καταστημάτων της Cyta Ελλάδος σε καλυπτόμενα από το δίκτυο της εταιρείας αστικά κέντρα.
– Η προετοιμασία του περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων (Data Center) στη Θεσσαλονίκη για να δεχθεί υποδομές δικτύου και πληροφορικής και για να στεγάσει το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Βορείου Ελλάδος. Σημειώνεται ότι για την επέκταση του οπτικού δικτύου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα έχει υποβληθεί αίτηση προς συγχρηματοδότηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος).


Σύμφωνα πάντα με τα όσα ανακοινώθηκαν με αφορμή τα αποτελέσματα του 2011, το 2012 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση και απόκτηση μεγάλων επιχειρηματικών πελατών, ενώ σύντομα θα διαθέτει και πλήρως λειτουργικό ιδιόκτητο οπτικό δίκτυο στην Αττική, όπου και βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων. Η Cyta Ελλάδος – επισημαίνεται – παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς και επεξεργάζεται ανάλογα σενάρια.