Κορυφαία Εταιρεία Αναλύσεων κατατάσσει την Oracle στην κατηγορία “Leaders” στον τομέα Διαχείρισης Ταυτότητας.


oracleΣύμφωνα με ανακοίνωση της Oracle, η ηγετική της θέση αναγνωρίζεται στην πρώτη στα χρονικά έκθεση της Gartner, Inc. με τίτλο “Magic Quadrant for Identity and Access Governance”. Η Oracle ανακοίνωσε επίσης ότι κατατάχτηκε στην κατηγορία “Leaders” στην έκθεση με τίτλο “Magic Quadrant for User Administration/Provisioning” για το 2011.


Σύμφωνα με την Gartner, οι εταιρείες που κατατάσσονται στην κατηγορία “Leaders” στην έκθεση Identity and Access Governance (IAG) «αποτελούν προμηθευτές που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ικανοποιητικά τις λειτουργικές απαιτήσεις των πελατών τους όσον αφορά στη θέσπιση ενός συστήματος διοίκησης για τη διαχείριση της πρόσβασης.


Οι προμηθευτές αυτοί έχουν ιστορικό επιτυχιών όσον αφορά στη δημιουργία μιας εγκατεστημένης βάσης και στη ροή εσόδων στον τομέα των λύσεων διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAG) και, επίσης, έχουν σχετικά υψηλή αξιολόγηση βιωσιμότητας (λόγω των εσόδων από λύσεις IAG). Οι ηγέτες επιδεικνύουν, επίσης, χαρακτηριστικά ανώτερου οράματος και εκτελεστικής ικανότητας για τις αναμενόμενες απαιτήσεις, όσον αφορά στην τεχνολογία, τη μεθοδολογία ή τα μέσα παροχής. Οι ηγέτες έχουν, συνήθως, σημαντικό μερίδιο στην αγορά, έντονη αύξηση εσόδων και επιδεικνύουν ικανοποιημένους πελάτες από πρώιμα στάδια, χάρη στις δυνατότητες των λύσεων IAG και/ή τη σχετική εξυπηρέτηση και υποστήριξη».


Η Gartner περιγράφει τις εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στη διαχείριση (provisioning) χρηστών ως «προμηθευτές με έντονες αναπτυξιακές τάσεις (με βάση τις πωλήσεις, την παγκόσμια παρουσία και την αύξηση του μεριδίου αναγνωρισιμότητας στους υποψήφιους πελάτες (mind share)), με τεκμηριωμένες επιτυχίες σε λύσεις διαχείρισης (provisioning) χρηστών στην πλειοψηφία των τμημάτων της αγοράς, αν όχι σε όλα. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις τις φέρνουν σε ικανοποιητική θέση για το μέλλον. Οι ηγέτες επιδεικνύουν ισορροπημένη πρόοδο και προσπάθεια στις κατηγορίες “Ability to Execute” (εκτελεστική ικανότητα) και “Completeness of Vision” (πληρότητα οράματος). Οι ενέργειές τους ανεβάζουν τον πήχη του ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα στην αγορά. Μπορούν να αλλάξουν την πορεία του κλάδου – και συχνά το κάνουν.»


Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης Magic Quadrants που εφαρμόζει η Gartner, οι προμηθευτές κατατάσσονται σε ένα συγκεκριμένο τεταρτημόριο της αγοράς με κριτήρια το βαθμό πληρότητας του οράματός τους και την εκτελεστική τους ικανότητα με βάση αυτό το όραμα.


Η λύση Oracle Identity Analytics προσφέρει τους διευθυντές των επιχειρήσεων την εξελιγμένη πιστοποίηση πρόσβασης και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις ολοένα πιο πολύπλοκες και χρονοβόρες απαιτήσεις συμμόρφωσης, με προβολές δεδομένων έτοιμες για χρήση και «φιλικές» για την επιχείρηση, αλλά και αξιολόγηση κινδύνου βάσει προτεραιοτήτων, μειώνοντας δραματικά το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ελέγχων.


Η ενοποίηση με το Oracle Identity Manager 11g αναδεικνύει το Oracle Identity Analytics ως τη μοναδική στην αγορά λύση διαχείρισης πρόσβασης, που αυτοματοποιεί πλήρως τη διαχείριση χρηστών εισάγοντας παράγοντες όπως αξιολόγηση κινδύνου και προληπτικός έλεγχος διαχωρισμού καθηκόντων.


Η Oracle εφαρμόζει για τη Διαχείριση πρόσβασης την προσέγγιση της ενοποιημένης πλατφόρμας, η οποία προσφέρει τα πλεονεκτήματα του καλύτερου εντοπισμού των κινδύνων και της άμεσης διόρθωσης των όποιων παραβιάσεων στην περίπτωση μη κατάλληλων δικαιωμάτων.


Τα Oracle Identity Manager 11g και Oracle Identity and Access Management Suite, συστατικά στοιχεία της λύσης Oracle Identity Management 11g, αποτελούν τις πιο ολοκληρωμένες, ανοικτές και ενοποιημένες λύσεις Διαχείρισης Ταυτότητας της αγοράς και βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν κορυφαία απόδοση, ασύγκριτη επεκτασιμότητα και σημαντικά βελτιωμένη εμπειρία για τους χρήστες.


Η τοποθέτηση της Oracle στις κατηγορίες “Leaders” και στις δύο εκθέσεις “User Provisioning” και “Identity and Access Governance” παρέχει στους πελάτες μια ενοποιημένη και ολοκληρωμένη λύση για να αυτοματοποιήσουν τον έλεγχο ταυτότητας και τη συμμόρφωση.