Η δεύτερη έκδοση της Μελέτης ‘Networked Society City Index’ της Ericsson, κατατάσσει τις 25 μεγαλύτερες πόλεις παγκοσμίως που χρησιμοποιούν ICT.

ericssonΟι τρεις κορυφαίες πόλεις στη σχετική Μελέτη –η Σεούλ, η Σιγκαπούρη και η Στοκχόλμη– έχουν αποκομίσει πολλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη επενδύοντας σημαντικά στον κλάδο του ICT. Η Σιγκαπούρη για παράδειγμα, προωθεί την καινοτομία στον κλάδο της Υγείας (e-health) και είναι πρωτοπόρος στη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης (traffic-congestion management). Παράλληλα, η Σεούλ αξιοποιεί υπηρεσίες ICT για την υλοποίηση τεχνολογικών πρωτοβουλιών που επιφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη.


Επιπλέον, η Μελέτη καταδεικνύει ότι πολλές αναπτυσσόμενες πόλεις που ανήκουν στις ‘BRIC’ χώρες, όπως το Σάο Πάολο και το Δελχί, εφαρμόζουν φιλόδοξες πρωτοβουλίες προκειμένου να καλύψουν γρήγορα το κοινωνικοοικονομικό χάσμα, μέσα από δεσμεύσεις που αφορούν στον κλάδο του ICT. Συγκεκριμένα το Σάο Πάολο, έχει διακριθεί με πολλά εγχώρια και διεθνή βραβεία για προγράμματα e-inclusion. Τέτοιες πρωτοβουλίες, υπογραμμίζουν την ανάγκη συνειδητοποίησης για βελτίωση της παιδείας μέσω υπηρεσιών ICT και για το σημαντικό ρόλο που θα παίξει ο συγκεκριμένος κλάδος στην περαιτέρω ανάπτυξη.


Στο Δελχί, πολλές υποσχόμενες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση του κλάδου ICT προς όφελος των πολιτών. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί το έργο ‘Eko’, το οποίο επιτρέπει την πραγματοποίηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών χαμηλής αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων ή καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Η πρωτοβουλία ‘Eko’ εξυπηρετεί περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια πελάτες και διευκόλυνε συναλλαγές μικρών καταθέσεων, πληρωμών και εμβασμάτων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε μια πόλη όπως το Δελχί, οι πολίτες επωφελούνται από την πρόσβαση σε βασικές οικονομικές υπηρεσίες, και την αξιοποίησή τους για επιχειρηματικές δραστηριότητες και για πληρωμές της εργασίας τους.


Ένα υψηλό ποσοστό κατά κεφαλήν ΑΕΠ συχνά επιφέρει παράλληλη αύξηση της κατανάλωσης, γεγονός που επιβαρύνει το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα, λόγω της αύξησης των εκπομπών CO2. Το κεφάλαιο της Μελέτης που αναφέρεται στο περιβάλλον, υποδεικνύει πώς ο κλάδος του ICT μπορεί να συνεισφέρει στην αποδυνάμωση της παράλληλης σχέσης αύξησης του ΑΕΠ και των εκπομπών CO2: μία πόλη με αυξημένο ΑΕΠ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ICT για να μειώσει την κατανάλωση, για παράδειγμα, με τις ‘έξυπνες’ μετακινήσεις.


«Είναι σημαντικό να αναλύεις τις προοπτικές των πολιτών» τονίζει ο κ. Patrik Regårdh, από το Networked Society Lab της Ericsson. «Τα επιτυχημένα μοντέλα πόλεων υπερέχουν στην προσέλκυση ιδεών, κεφαλαίων και καταρτισμένων ανθρώπων. Αυτή η θετική αντιμετώπιση απαιτεί συνεχή πρόοδο σε οικονομικό επίπεδο μέσα σε ένα κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο».


Η νέα Μελέτη εξετάζει τα οφέλη των υπηρεσιών ICT σε πολλές πόλεις, στους κλάδους της υγείας, της εκπαίδευσης, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, καθώς και της αλληλεπίδρασης των πολιτών με τις υπηρεσίες ICT.


«Με δεδομένο ότι οι πολίτες ικανοποιούν τις πιο βασικές ανάγκες τους, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται σε ανάγκες όπως, έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής, μια πλούσια πολιτιστική σκηνή, καλύτερες μεταφορές, διευκόλυνση των συναλλαγών, καλύτερες παροχές στον κλάδο της υγείας και στις μεγαλύτερες ηλικίες, στην προσωπική ολοκλήρωση των πολιτών, για παράδειγμα, μέσω καλύτερης ανώτατης εκπαίδευσης και ενός καθαρού περιβάλλοντος μέσα στην πόλη», αναφέρει ο κ. Erik Almqvist, Director Arthur D. Little. «Ο κλάδος του ICT προσφέρει τη δυνατότητα για βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πολλούς τομείς, καθώς επίσης η ίδια η συνδεσιμότητα οποτεδήποτε, οπουδήποτε γίνεται όλο και περισσότερο βασικό δικαίωμα του πολίτη».


Το ‘Networked Society City Index’ αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει αρχές, φορείς και κέντρα λήψης αποφάσεων, να παρακολουθούν την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται και την πρόοδο που σημειώνεται σε κάθε πόλη, παράλληλα με την ανάπτυξη του κλάδου ICT. Αποτελεί στην ουσία το σημείο εκκίνησης για ανοιχτό διάλογο.