Η Dionic προχώρησε στην αγορά 50.000 μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας ATCOM AE με τίμημα 116.500 ευρώ ανεβάζοντας τη συμμετοχή της.

dionic_group_rgb_logo-onwhiteΗ Dionic ενημερώνει ότι σε υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής για την μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της στον χώρο του Internet business στις 13.10.2011 προχώρησε στην αγορά 50.000 μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας ATCOM AE με τίμημα 116.500 ευρώ το οποίο κατεβλήθη απο τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας.

Η συμμετοχή της στην ανωτέρω εταιρεία ανέρχεται πλέον απο 71,91% σε 76,07% επι του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου