Η HOTech – Ελληνική Οργανωτική ανακοινώνει τη νέα έκδοση της υπηρεσίας NFC Field Service.


HOTECH LOGOH νέα έκδοση αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης και εξυπηρέτησης κτιρίων με την εφαρμογή της τεχνολογίας Near Field Communication (NFC). Η εφαρμογή καλύπτει όλο το εύρος εργασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση και συντήρηση ενός κτιρίου, με απλό τρόπο μέσω συσκευής NFC κινητού τηλεφώνου που θα έχει στη διάθεσή του το εκάστοτε συνεργείο.


Η λειτουργία της εφαρμογής προϋποθέτει την τοποθέτηση NFC Tags στα κτίρια, τα οποία μόλις έρθουν σε επαφή με το NFC κινητό, προβάλλουν στην οθόνη του τις προγραμματισμένες εργασίες. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο εργαζόμενος ενημερώνει αντίστοιχα μέσω της συσκευής του για το πέρας της κάθε εργασίας.


Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τη διεκπεραίωση των συμφωνημένων εργασιών, ενώ οι εταιρίες εξυπηρέτησης κτιρίων να ελέγχουν το χρόνο εκτέλεσης και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να προγραμματίζουν αυτόματα την επόμενη επίσκεψη του συνεργείου τους.


Η HOTech είναι η πρώτη εταιρία που έφερε την τεχνολογία Near Field Communication στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας πρωτοποριακές εφαρμογές για τους χώρους της ασφάλειας (NFC Patrol), της εκπαίδευσης (NFC Campus), της παροχής υπηρεσιών (NFC Field Service), καθώς και της διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων (NFC MyFair). Ως ενεργό μέλος του NFC Forum συμμετέχει σε όλα τα παγκόσμια συνέδρια που αφορούν στην τεχνολογία Near Field Communication τα τελευταία χρόνια.