Στις 18 Μαΐου η ACE-Hellas πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο έχει αναπτύξει.


ace_hellas_logoΤο πιστοποιητικό αυτό είναι η απόδειξη ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΑCE-Hellas είναι σύμφωνο με τις αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου EN ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση δόθηκε από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas Certification και αποτελεί συνέχεια της πιστοποίησης της 19ης Μαΐου 2008.


Το επαρκώς τεκμηριωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ACE-Hellas, περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις ευθύνες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τους αναγκαίους πόρους για τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής και των στόχων της για την Ποιότητα.


Η απόκτηση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας αποτελεί κίνητρο για την αύξηση των προσπαθειών και δέσμευση για το ανθρώπινο δυναμικό της ACE-Hellas να εφαρμόζει και να εξελίσσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Μέσω αυτού του Συστήματος επιδιώκονται η βέλτιστη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, η προσφορά άριστων συνθηκών εργασίας για τους απασχολούμενους, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της σταθερότητας των συνεργασιών καθώς και η υποστήριξη της κοινωνίας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρία διαθέτει προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, άρτια οργάνωση, προϊόντα και εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας, σύγχρονες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων.