Η Oracle στην Κατηγορία “Leaders” στις Σουίτες Διαχείρισης Επιχειρηματικής Απόδοσης, σύμφωνα με την Gartner.


oracleΗ Oracle κατατάχτηκε από την Gartner, Inc. στην κατηγορία “Leaders” στην έκθεσή της για το 2011 με τίτλο “Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites”. Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης Magic Quadrants που εφαρμόζει η Gartner, οι προμηθευτές κατατάσσονται σε ένα συγκεκριμένο τεταρτημόριο της αγοράς με κριτήρια το βαθμό πληρότητας του οράματός τους και την ικανότητα πραγματοποίησής αυτού του οράματος.


Σύμφωνα με την Gartner, «Oι ηγέτες διαπρέπουν στον τομέα των πακέτων Διαχείρισης Επιχειρηματικής Απόδοσης (CPM). Μπορούν να προσφέρουν την ευρεία και αναλυτική λειτουργικότητα της σουίτας CPM, καθώς και να παράσχουν υλοποιήσεις για όλο το φάσμα των εργασιών μιας επιχείρησης ώστε να υποστηρίξουν μια γενική στρατηγική CPM. Οι ηγέτες διαμορφώνουν με επιτυχία μια επιχειρηματική πρόταση που έχει απήχηση στους αγοραστές και υποστηρίζονται από τη βιωσιμότητα και τη λειτουργική ικανότητα παροχής λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο».


Οι λύσεις Oracle Hyperion Performance Management Applications αποτελούν μια αρθρωτή σουίτα με ενοποιημένες εφαρμογές που καλύπτουν τον προγραμματισμό, την κατάρτιση προϋπολογισμού και τις προβλέψεις, τη διαχείριση στρατηγικής, το κλείσιμο οικονομικών περιόδων και τις οικονομικές αναφορές, καθώς και τη διαχείριση κερδοφορίας.


Το σύστημα Oracle Enterprise Performance Management (EPM) συνδυάζει τις κορυφαίες εφαρμογές διαχείρισης επιχειρηματικής απόδοσης Hyperion, λύσεις Oracle Business Intelligence (BI) Foundation και ενσωματωμένες εφαρμογές BI με σκοπό την ενδυνάμωση των στρατηγικών, οικονομικών και λειτουργικών διαδικασιών διοίκησης.


Μεταξύ των εταιρειών που αξιοποιούν τις CPM λύσεις της Oracle στην Ελλάδα βρίσκονται οι: Stealthgas, ΔΕΗ, Τηλέτυπος, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κ.ά.