Η NSN και η MoreMagic Solutions συνεργάζονται για την παροχή εμπορικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας.


nfc-1Η Nokia Siemens Networks και η MoreMagic Solutions, ένας κορυφαίος διεθνής πάροχος λύσεων εμπορικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους σε παγκόσμιο επίπεδο για την παροχή εμπορικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας.


Η λύση “Mobile Payment” που ανέπτυξαν από κοινού επιτρέπει την διάθεση μιας πλούσιας γκάμας υπηρεσιών όπως π.χ. μεταφορά χρηματικών ποσών, τραπεζικές συναλλαγές και πληρωμές μέσω κινητού, καθώς και πληρωμές με χρήση της τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας για κοντινές αποστάσεις NFC (Near Field Communication).