Η Symantec ανακοίνωσε την τοποθέτησή της από την Gartner στο τεταρτημόριο των ηγετών του Magic Quadrant για Endpoint Protection Platforms.


symantec new logo 2010«Βασική προϋπόθεση για την μείωση του επιπέδου επιθέσεων και την προστασία των χρηστών από τις επιθέσεις social engineering, είναι η έμφαση στην καλύτερη διαχείριση και στην συντήρηση των software», υπογραμμίζει η αναφορά για τα Magic Quadrant η οποία τοποθετεί τους πωλητές βάσει της ικανότητας εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του vision. «Ο έλεγχος των application, η διαχείριση του configuration, η ανίχνευση ευπαθειών και η αποκατάστασή τους είναι οι πιο αποτελεσματικές προληπτικές μορφές άμυνας ενάντια στα malware. Αυτές οι μέθοδοι μειώνουν το συνολικό επίπεδο επιθέσεων και αδρανοποιούν την πλειονότητα των απειλών».


«Καθώς το τοπίο των απειλών μεταβάλλεται απότομα, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις σχετικά με την ασφάλεια αδυνατούν να παρέχουν προστασία ενάντια στις νέες εξελιγμένες απειλές», δήλωσε ο Χρήστος Βεντούρης, Technology Specialist της Symantec. «Πιστεύουμε ότι η τοποθέτησή μας στο τεταρτημόριο του Magic Quadrant της Gartner για πλατφόρμες Endpoint Protection επιβεβαιώνει την διάκριση της Symantec ως κορυφαίας στην εκτέλεση του vision για την ολοκληρωμένη και ενοποιημένη λύση ασφαλείας που προσφέρουμε, η οποία παρέχει την προστασία και τα εργαλεία που απαιτούνται για να αποκρούουν αποτελεσματικά τις τελευταίες επιθέσεις malware».


Η λύση Endpoint Protection της Symantec παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες antivirus, antispyware, desktop firewall, intrusion prevention, device και application control και optional network access control για να προσφέρει ασυναγώνιστη άμυνα ενάντια στα malware για laptops, desktops και servers. Ενοποιεί με άρρηκτο τρόπο τις βασικές τεχνολογίες ασφαλείας σε μια μόνο κονσόλα, αυξάνοντας την προστασία και συμβάλλοντας στην μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας.


Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του endpoint security ως αποτέλεσμα των σύνθετων IT υποδομών, τα εικονικά περιβάλλοντα και την εμπορευματοποίηση του κλάδου ΙΤ, η Symantec αύξησε με συνέπεια την προστασία endpoint από πλευράς τεχνολογίας, αποτελεσματικότητας και απόδοσης. Σε μια σειρά πρόσφατων δοκιμών μέτρησης της απόδοσης των λύσεων endpoint security για τις εταιρείες και τις μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Pass Mark Software, η λύση Endpoint Protection της Symantec ξεπέρασε όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα.