Η Orthology ανακοινώνει τη διάθεση του λογισμικού EMS IT Asser Management της Akeydor Limited.


orthologyΗ Orthology ως επίσημος συνεργάτης της Akeydor Limited για τη λύση EMS IT Asset Management, ανακοινώνει τη διάθεση του λογισμικού EMS 3.0 το οποίο διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά PC Asset Management και διατίθεται ως Stand alone (EMS) αλλά και με την επιλογή Secure Enterprise Remote Control (NetOp Remote Control).


Το EMS 3.0 περιλαμβάνει new generation Inventory και Distribution Management στην νέα έκδοση 3.0, ενώ δίνει στους χρήστες του:
– Improved Asset Management performance on Inventory and Distribution
– Hardware and Software Inventory
– Report Center with advanced report dashboard for inventories and distributions
– Alerting on inventory changes
– Software Distribution via Warehouse, Scheduler and direct (integration with AD)
– Integrated Remote Control service with NetOp or other


Το EMS IT Asset Management αποτελεί σήμερα το πλέον δυναμικό, ασφαλές και λειτουργικό Asset Management εργαλείο, καθώς απευθύνεται σε οργανισμούς όπου η ποιότητα, η οργάνωση, η ασφάλεια, το Inventory και η ικανότητα mass distribution αποτελούν βασικούς άξονες της καθημερινής τους λειτουργίας.