Η SingularLogic Integrator που δραστηριοποιείται στο Δημόσιο Τομέα, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO27001:2005.


singular-logicΗ εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τη συνολική διαχείριση έργων διαβαθμισμένης ασφάλειας.


Σήμερα, οι μεγάλοι Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Οργανισμοί εμπιστεύονται και αναγνωρίζουν τη SingularLogic ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη στην υλοποίηση πολύπλοκων και απαιτητικών έργων πληροφορικής.