Η Uni Systems ανακοίνωσε την επιτυχημένη υλοποίηση λύσης Κοινωνικής Διαδικτύωσης, για τους σκοπούς της συνδιάσκεψης κορυφής των 20


unisystemsTo ίδιο συνέβη και στην αντίστοιχη των 8 (G-8), που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2010 στο Τορόντο του Καναδά.


Η Open Text Corporation, που αποτελεί το μεγαλύτερο κατασκευαστή λογισμικού στον Καναδά και το μεγαλύτερο ανεξάρτητο πάροχο λογισμικού Enterprise Content Management διεθνώς, διέθεσε μια ολοκληρωμένη πολυγλωσσική λύση κοινωνικής διαδικτύωσης (Social Networking), η οποία διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, μεταξύ των κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετείχαν στις συνδιασκέψεις.


Το λογισμικό Social Workplace, μέρος της σουίτας προϊόντων Open Text ECM, εκτός από την ασφαλή διαδικτυακή πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε πραγματικό χρόνο, εξασφάλισε στους εκπροσώπους των χωρών την πρόσβαση από οποιοδήποτε portable και mobile device διέθεταν (πχ. BlackBerry, iPhone, iPad). Το σχετικό site είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας www.g20net.org.


Επιπρόσθετα, με τη χρήση του λογισμικού Digital Experience Management και Content Server της σουίτας, δημιουργήθηκε ένα εικονικό περιβάλλον για τη διάδοση 3D εικόνων και λήψεων από το Κέντρο των συνδιασκέψεων σε όλο τον κόσμο μέσω internet. Ο σύνδεσμος στο εικονικό site παρέχεται στη θέση www.vg20net.org.


Η Uni Systems, ως επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης και αντιπρόσωπος της Open Text για την Ελλάδα, είναι ο μοναδικός systems integrator που έχει υλοποιήσει ολοκληρωμένα έργα διαχείρισης περιεχομένου, ροών εργασίας και συνεργασίας, αξιοποιώντας την ECM suite της Open Text, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.