Πτώση ύψους 19% παρουσίασαν τα κέρδη α’ εξαμήνου της France Telecom λόγω της υψηλής φορολογίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την “διαγραφή” των κερδών από επίγειες και ασύρματες τηλεφωνικές γραμμές.

Τα καθαρά κέρδη του τρίτου μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού ομίλου της Ευρώπης διαμορφώθηκαν στα 2,68 δισ. ευρώ (4,2 δις. δολάρια) από 3,31 δις. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα αποτελέσματα είναι ελαφρώς πιο χαμηλά από τις προβλέψεις των αναλυτών του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν ότι τα κέρδη του ομίλου θα ανέλθουν στα 2,7 δις. ευρώ.

Οι επίγειες τηλεφωνικές εγκαταστάσεις παρουσίασαν αύξηση των εσόδων για τέταρτη συνεχή φορά, μετά από την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, ενώ αύξηση παρουσίασαν και τα έσοδα από τους συνδρομητές ασύρματου δικτύου στην Πολωνία. «Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά και μας κάνουν να πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους ετήσιους στόχους που έχουμε θέσει αρχικά», τόνισε ο οικονομικός επικεφαλής του ομίλου Γκέρβεις Πελισιέρ.

Το κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν 2,7% στα 9,68 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις α’ εξαμήνου σημείωσαν άνοδο της τάξης του 1,5% στα 26,3 δισ. ευρώ, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις προβλέψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι τα κέρδη α’ εξαμήνου της France Telecom’s παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 41%, καθώς η φορολογία είχε μειωθεί κατά 671 εκατ. ευρώ.