Με ανανέωση του περιεχομένου του θα προσπαθήσει το MySpace να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα που μεταφράζεται σε απώλεια μεριδίου της αγοράς που κατέχει.


myspace

myspace

Τα νέα στοιχεία που θα προστεθούν περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης και φιλτραρίσματος μουσικής, εικόνων και συνδέσμων σε live stream που θα κοινοποιείται μεταξύ φίλων, καθώς και μια ανανεωμένη μουσική ενότητα όπου οι μουσικοί θα εντοπίζουν που ακούγονται τα τραγούδια τους.