Η Intersys A.E. ανακοίνωσε την επιτυχή υλοποίηση έργου Managed Print Services (MPS) στον Όμιλο Εταιρειών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge.


intersysΗ σύμβαση με την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ αφορούσε την παροχή λύσεων υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης (MPS), τη διάθεση του απαιτούμενου hardware και λογισμικού καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. Οι υπηρεσίες εφαρμόστηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, με σκοπό τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εκτύπωσης και κατ’ επέκταση τη μείωση του εκτυπωτικού κόστους, τόσο σε επίπεδο TCO όσο και σε επίπεδο μεταβλητών εκτυπωτικών εξόδων (αναλώσιμα, κλπ).


Με την εφαρμογή του λογισμικού uniFLOW Output Manager, δόθηκε έμφαση στην ασφάλεια, στην προσβασιμότητα και στην προηγμένη διαχείριση των δεδομένων. Παράλληλα, με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής Συντήρησης (e-Maintenance) της Canon, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία, λόγω έγκαιρης και ακριβής διάγνωσης τεχνικών σφαλμάτων ή ανεφοδιασμού αναλωσίμων, τα οποία συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας.