Η πρωτοβουλία “BrainRegain – Ελληνισμός εν Δράσει”, σε συνεργασία με την ΕΥ, δημοσιεύουν το Greece Country Highlights που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συστηματικής ενημέρωσης των Ελλήνων της διασποράς, σχετικά με τις εξελίξεις του τρέχοντος οικονομικοκοινωνικού πλαισίου της χώρας, οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες επαναπατρισμού για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Το Greece Country Highlights παρουσιάζει όλες τις βασικές πληροφορίες και εξελίξεις στο Ελληνικό ρυθμιστικό, νομοθετικό και επενδυτικό πλαίσιο για την ενημέρωση του απόδημου Ελληνισμού. Συγκεκριμένα: 

  • Δείκτες ανάπτυξης οικονομικού κλίματος 
  • Κίνητρα επαναπατρισμού για τους Έλληνες του εξωτερικού
  • Εργαλεία ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
  • Μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτους
  • Πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας και για μια καλή ζωή στην Ελλάδα 

Ο κος Κωνσταντίνος Κεσεντές, πρόεδρος της πρωτοβουλίας, δήλωσε: «Η απόφαση της επιστροφής των Ελλήνων του εξωτερικού είναι εξίσου δύσκολη με την απόφαση της εγκατάλειψης της πατρίδας και δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στο νόστο και την επιθυμία να σμίξει κανείς με τους αγαπημένους. Προϋποθέτει την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος με αξιοκρατία, υγεία, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, ασφάλεια, καινοτομία και ελκυστικές αμοιβές. Μέσω του Greece Country Highlights, επιχειρούμε να μεταφέρουμε στους Έλληνες του εξωτερικού όλες τις θετικές εξελίξεις στους παραπάνω τομείς και να εκπέμψουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πιο παραγωγική, πιο ψηφιακή, πιο δίκαιη, πιο εξωστρεφής. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία όχι μόνο θα μετατρέψει το «brain drain» σε «brain gain», αλλά θα καταστήσει την Ελλάδα πόλο έλξης επιστημόνων και από άλλες χώρες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη διοίκηση και τα στελέχη της EY, οι οποίοι επιμελήθηκαν το Greece Country Highlights με τον ενθουσιασμό του εθελοντισμού, το οποίο φιλοδοξούμε να μπει στα σπίτια όλων των Ελλήνων του εξωτερικού.»

Ο κος Πάνος Παπάζογλου, μέλος του ΔΣ της πρωτοβουλίας και Διευθύνων Σύμβουλος της EY, ανέφερε: «Το Greece Country Highlights αποτελεί ένα ζωντανό εργαλείο που θα ανανεώνεται τακτικά και είναι ενταγμένο στην ευρύτερη στρατηγική της πρωτοβουλίας μας για τη δημιουργία συνθηκών για την επιστροφή της γενιάς των brain-drainers. Η υπεύθυνη ενημέρωση που παρέχουμε δια μέσου του Greece Country Highlights, συνδυάζεται με την υπηρεσία Brain Regain Mentoring με την οποία υποστηρίζουμε ενεργά την επανασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την αγορά εργασίας της Ελλάδας. Τέλος, έχουμε δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα Jobs in Greece, στην οποία εταιρείες δημοσιεύουν θέσεις εργασίας που απευθύνονται στους Έλληνες του εξωτερικού.» 

—-

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία BrainRegain  – Ελληνισμός εν Δράσει

To BrainReGain – Ελληνισμός Εν Δράσει είναι μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών του εξωτερικού και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο: 

 • Τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας όλων των Ελλήνων
 • Τη δημιουργία συνθηκών για την επιστροφή της γενιάς των brain drainers στην Ελλάδα 
 • Τη συνεργασία παραγωγικών δυνάμεων εντός και εκτός της χώρας που θα συμβάλουν στην ανασυγκρότησή της. 

Το BrainRegain αντλεί τη δύναμή του από την ισχυρή συμμαχία που αποτελείται από 100.000 Έλληνες του εξωτερικού, 35 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις και 65 ανώτατα στελέχη-μέντορες. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα BrainGain JOBS in Greece για την προώθηση θέσεων υψηλού επιπέδου και την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού. Στη πλατφόρμα Ελληνικές επιχειρήσεις αναρτούν δωρεάν τις θέσεις εργασίας καθώς και τα κίνητρα επαναπατρισμού Ελλήνων της διασποράς. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα BrainGain JOBS in Greece για την προώθηση θέσεων υψηλού επιπέδου και την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού. Στη πλατφόρμα Ελληνικές επιχειρήσεις αναρτούν δωρεάν τις θέσεις εργασίας καθώς και τα κίνητρα επαναπατρισμού Ελλήνων της διασποράς. 

Η υπηρεσία BrainReGain Mentoring παρέχει στους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, την ευκαιρία της προσωπικής επαφής με στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελλάδας που θα λειτουργήσουν ως Μέντορές τους. Η υπηρεσίας παρέχεται δωρέαν. 

Η υπηρεσία BrainReGain Mentoring παρέχει στους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, την ευκαιρία της προσωπικής επαφής με στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελλάδας που θα λειτουργήσουν ως Μέντορές τους. Η υπηρεσίας παρέχεται δωρέαν.