Το Κέντρο Δοκιμών Λογισμικού της LG Electronics (LG) αναγνωρίστηκε επίσημα ως πιστοποιημένο με ISO 26262 εργαστήριο για τη διεξαγωγή λειτουργικών δοκιμών ασφαλείας με λογισμικό σχεδιασμένο για αυτόνομα οχήματα.

Ως η πρώτη μονάδα της Νότιας Κορέας που πιστοποιήθηκε για τη δοκιμή τέτοιου λογισμικού, τα αποτελέσματα που εκδίδονται από το Κέντρο Δοκιμών Λογισμικού της LG θα έχουν διεθνή αξιοπιστία για περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. 

Το ISO 26262 είναι ένα διεθνές πρότυπο, που εξετάζει τη λειτουργική ασφάλεια των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων που βρίσκονται στα οδικά οχήματα παραγωγής, όπως ορίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Μια μέτρηση του ISO 26262 προσδιορίζει την πιθανότητα ατυχημάτων που προκαλούνται από σφάλματα στο λογισμικό αυτοκινήτων ή από τις διαδικασίες ανάπτυξης, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εμπορευματοποίηση των αυτόματων οχημάτων. Η πιστοποίηση επιτρέπει στην LG όχι μόνο να ελέγχει τη λειτουργική ασφάλεια του λογισμικού που προορίζεται για αυτόματα οχήματα, αλλά και για όλα τα συστήματα λογισμικού αυτοκινήτων και την αρχιτεκτονική ανοικτού συστήματος (AUTOSAR), που εμπίπτουν στο πρότυπο ISO 26262, χωρίς τη συμμετοχή εξωτερικών φορέων.

Η διαπίστευση εκδόθηκε από το πρόγραμμα εργαστηριακής διαπίστευσης της Κορέας  (KOLAS), έναν οργανισμό, που είναι αναγνωρισμένος διεθνώς και υπεύθυνος για την καθιέρωση εθνικών προτύπων συστημάτων και τη λειτουργία βιομηχανικών διαδικασιών τυποποίησης σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα. Το Κέντρο Δοκιμών Λογισμικού της LG είχε αναγνωριστεί προηγουμένως από την KOLAS ως διεθνώς διαπιστευμένο ίδρυμα δοκιμών για τη μέτρηση ποιότητας λογισμικού (ISO/IEC 25023) και τη βιομηχανική, λειτουργική ασφάλεια (IED 61508-3) ηλεκτρονικών προϊόντων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων συσκευών, τηλεοράσεων, ρομπότ, AI, cloud και ενέργειας.

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση που εισπράττουμε ως εταιρεία σχετικά με την καλύτερη λειτουργική ικανότητα επαλήθευσης ασφάλειας στον κόσμο για λογισμικό αυτοκινήτων», δήλωσε ο IP Park, πρόεδρος και CTO της LG Electronics. «Με αυτήν την τιμή, η LG θα είναι σε θέση να παρέχει ακόμα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα κάνουν το λογισμικό πιο δυνατό και αξιόπιστο για τους πελάτες της».