Στην ένωση των εταιρειών Satways Ltd, Pylones Hellas ΑΕ και Stratis ΕΠΕ ανατέθηκε το σημαντικό έργο για την διαχείριση κρίσεων δασικών πυρκαγιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.


pylones hellasΜε την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ανάδοχος του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Δασικών Πυρκαγιών στον Νομό Μεσσηνίας» αρχικού προϋπολογισμού 1.035.300 Ευρώ, αναδείχτηκε η ένωση εταιρειών Satways Ltd, Pylones Hellas ΑΕ και Stratis ΕΠΕ.


Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο που πέρασε σε φάση υλοποίησης από μια σειρά ανάλογων έργων ενταγμένα στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (πρόσκληση 182) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ Β’ βαθμού που αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι τον εφιάλτη της οικολογικής καταστροφής, λόγω των δασικών πυρκαγιών.


Η χρονικά έγκαιρη έναρξη του έργου, που οφείλεται σε συντονισμένες προσπάθειες του διοικητικού μηχανισμού, της πολιτικής ηγεσίας της Ν.Α. Μεσσηνίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου πριν το τέλος του 2009, ώστε να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από το ερχόμενο καλοκαίρι.


Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και με την ολοκλήρωση του, θα παρέχει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σύγχρονα, ισχυρά εργαλεία και εφαρμογές βασισμένα σε τεχνολογίες αιχμής πληροφορικής και επικοινωνιών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, τόσο από τις υπηρεσίες της Ν.Α. Μεσσηνίας όσο και από άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.


Η λύση που θα υλοποιηθεί βασίζεται στο διεθνών προδιαγραφών σύστημα διοίκησης και ελέγχου “S.A.F.E.R.” που έχει αναπτύξει η Satways βασισμένη στην εμπειρία της σε μεγάλα έργα Δημόσιας ασφάλειας, το οποίο συμπεριλαμβάνει υποσυστήματα διαχείρισης συμβάντων και αποστολής εντολών (IMS/CAD), διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ORM), σχεδιασμού σεναρίων αντιμετώπισης, παρακολούθησης στόλου οχημάτων (AVL) και προηγμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με τρισδιάστατη απεικόνιση (3D GIS). Τα συστήματα αυτά ενοποιούνται με το προηγμένο λογισμικό επιχειρησιακού σχεδιασμού της Pylones και της Optum που υλοποιούν υπηρεσίες για την προσομοίωση, το σχεδιασμό και την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση περιστατικών κρίσεων δασικών πυρκαγιών.


Το ολοκληρωμένο σύστημα που θα παραδοθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας θα αποτελέσει ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο εργαλείο για προγραμματισμό, δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων, αλλά και υποστήριξη της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Συμβουλευτική – μελετητική – διαχειριστική υποστήριξη προσφέρουν στο έργο εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα «Κοινωνίας της Πληροφορίας», της εταιρείας συμβούλων Stratis ΕΠΕ. Το έργο σφραγίζει με την τεχνογνωσία του ως υπεργολάβος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή κ. Βασίλειο Βεσκούκη.