Η LG Display ανακοίνωσε τις μη ελεγμένες λογιστικές καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων K-IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

  • Τα έσοδα το τρίτο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 27% φτάνοντας τα 6.738 δισ. KRW, από 5.307 δισ. KRW που καταγράφηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ αυξήθηκαν κατά 16% από 5.822 δισ. KRW το τρίτο τρίμηνο του 2019.

  • Τα λειτουργικά κέρδη το τρίτο τρίμηνο του 2020 άγγιξαν τα 164 δισ. KRW. Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίνονται με τις λειτουργικές απώλειες 517 δισ. KRW το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και 436 δισ. KRW το τρίτο τρίμηνο του 2019.

  • Το EBITDA το τρίτο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,288 δισ. KRW, σε σύγκριση με το EBITDA του δευτέρου τριμήνου του 2020 που ήταν 413 δισ. KRW και με το EBITDA 613 δισ. KRW το τρίτο τρίμηνο του 2019.

  • Τα καθαρά κέρδη το τρίτο τρίμηνο του 2020 ήταν 11 δισ. KRW, σε σύγκριση με την καθαρή απώλεια 504 δισ. KRW το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και την καθαρή ζημιά 442 δισ. KRW το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Η αύξηση των εσόδων κατά 27% από τρίμηνο σε τρίμηνο οφείλεται στη συνεχή αύξηση των αποστολών πάνελ για προϊόντα πληροφορικής λόγω της έντονης τάσης για εργασία στο σπίτι και διαδικτυακή εκπαίδευση. Επίσης, συνέβαλλαν η αυξημένη προμήθεια πάνελ για νέα κινητά από στρατηγικούς πελάτες, οι ισχυρές παγκόσμιες πωλήσεις τηλεοράσεων και η έναρξη μαζικής παραγωγής σε πλήρη κλίμακα στο εργοστάσιο παραγωγής πάνελ OLED της εταιρείας στο Guangzhou της Κίνας.

Η LG Display κατέγραψε έσοδα 6.738 δισ. KRW και λειτουργικά κέρδη 164 δισ. KRW το τρίτο τρίμηνο του 2020. Επιπλέον, επέστρεψε σε κέρδη για πρώτη φορά μετά από επτά τρίμηνα, με λειτουργικό κέρδος 164 δισ. KRW, χάρη στη συνολικά βελτιωμένη απόδοση στους τομείς που δραστηριοποιείται. Ακόμη, κατέγραψε καθαρά έσοδα 11 δισ. KRW και EBITDA 1.288 δισ. KRW μαζί με περιθώριο EBITDA 19% μέσα στο τρίμηνο.

Η εταιρεία σημείωσε συνεχή αύξηση το τρίτο τρίμηνο, χάρη στις αυξημένες αποστολές πάνελ στον τομέα της πληροφορικής λόγω της διαφοροποιημένης ανταγωνιστικότητάς της και της προληπτικής ανταπόκρισης σε ένα αλλαγμένο περιβάλλον που προκλήθηκε από το COVID-19. Υπήρξε επίσης σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας στον τομέα P-OLED για κινητές συσκευές λόγω της αυξημένης προμήθειας πάνελ για νέα κινητά προϊόντα από στρατηγικούς πελάτες. Όσον αφορά το κομμάτι των τηλεοράσεων, η έναρξη μαζικής παραγωγής πλήρους κλίμακας στο εργοστάσιο πάνελ OLED της εταιρείας στο Guangzhou, μαζί με την ευέλικτη διαχείριση των γραμμών παραγωγής LCD, ανταποκρινόμενοι στην ευνοϊκή κατάσταση προσφοράς και ζήτησης των μεγάλων LCD πάνελ), συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του ελλείμματος.

Τα πάνελ για συσκευές πληροφορικής αντιπροσώπευαν το 43% των εσόδων το τρίτο τρίμηνο του 2020, αποτελώντας το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα πάνελ για τηλεοράσεις αντιπροσώπευαν το 28% (5% στο τρίμηνο), ενώ εκείνα για τα κινητά και άλλες συσκευές αντιπροσώπευαν το 29% (4% στο τρίμηνο).

Το χρέος της εταιρείας μειώθηκε μέσα στο τρίμηνο κατά 310 δισ. KRW, σταματώντας την αύξηση του χρέους που συνεχιζόταν από το 2017 όπου και πραγματοποιήθηκαν μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η εταιρεία θα λάβει προληπτικά μέτρα οικονομικής διαχείρισης, έχοντας παράλληλα υπ’ όψιν το χειρότερο σενάριο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με υψηλή αβεβαιότητα και αστάθεια.

Επιπλέον, η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει την ηγετική της θέση στην αγορά, με την τεχνολογία τηλεοράσεων OLED μεγάλου μεγέθους που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας απαράμιλλη ποιότητα εικόνας, ευελιξία σχεδιασμού, καθώς και απολαυστική θέαση. Με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου πάνελ OLED στο Guangzhou, η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλί