Η NSS Labs, ο πλέον αναγνωρισμένος αξιολογητής λύσεων cyber security, κατέταξε την WatchGuard στην κορυφαία θέση στο πρόσφατο report για τα Next Generation Firewalls.

το τεστ συμμετείχαν τα προϊόντα των 12 πιο γνωστών κατασκευαστών NGFWs, από τα οποία τα 10 αξιολογήθηκαν ως “recommended”.  Η αξιολόγηση αποτέλεσε συνδυασμό τριών παραγόντων: την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας (Security Effectiveness), το κόστος χρήσης σε σχέση με την απόδοση και τη δυνατότητα απόκρουσης επιθέσεων (observed evasions). 

  To προϊόν της WatchGuard και ενός άλλου κατασκευαστή ήταν αυτά που απέσπασαν την κορυφαία κατάταξη για την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας και το κόστος χρήσης σε σχέση με την απόδοση τους, ωστόσο εκ των δύο, μόνο η WatchGuard απέσπασε το χαρακτηρισμό «no observed evasions», καθιστώντας την στην κορυφαία θέση συνδυαστικής αξιολόγησης, μεταξύ των πιο διαδεδομένων κατασκευαστών NGFWs. 

Να σημειωθεί ότι η WatchGuard την τελευταία πενταετία βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πρώτων στις σχετικές αξιολογήσεις.