Η Cisco παρουσίασε πρόσφατα τον νέο Δείκτη ετοιμότητας Λειτουργιών IT αποκαλύπτοντας πως τα δεδομένα μετασχηματίζουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα τμήματα ΙΤ.

Η μελέτη ζήτησε τη γνώμη περισσότερων από 1.500 ανώτερων στελεχών IT από όλον τον κόσμο για να κατανοήσει πού βρίσκονται οι οργανισμοί στην πορεία μετασχηματισμού των τμημάτων λειτουργιών ΙΤ και αποκάλυψε ένα μοντέλο τεσσάρων βημάτων για την ωρίμανση του ΙΤ, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χειρίζονται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.  

Ο Joseph Bradley, Γενικός Αντιπρόεδρος της Cisco, στον κλάδο IoT, Blockchain, Τεχνητής νοημοσύνης και Incubation Business αναφέρει: «Οι μέρες που τα ανώτερα στελέχη IT βασιζόταν σε προηγούμενες μηνιαίες αναφορές και ώρες επί ωρών εργασίας για να παρέχουν αποτελέσματα αντιμετωπίζοντας την αυξημένη πολυπλοκότητα των υποδομών, έχουν περάσει. Αντί για αυτό, τροφοδοτούμενο με δεδομένα και ενισχυμένο από την αυτοματοποίηση, το IT μπορεί να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, να λειτουργεί προληπτικά και να βασίζεται σε λεπτομερή δεδομένα ώστε να αποκτήσει ισότιμη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα τμήματα, παρέχοντας στρατηγική αξία για τον οργανισμό του και για τους πελάτες τους.»

Παρουσίαση του Δείκτη Ετοιμότητας λειτουργιών IT

Σήμερα, το IT δαπανά περίπου το 78% του προϋπολογισμού του απλά «τρέχοντας την επιχείριση» πράγμα που αφήνει πολύ μικρό περιθώριο για καινοτομίες. Όμως, υπάρχει τρόπος αναδιανομής των προϋπολογισμών ώστε να παρέχεται προτεραιότητα σε δραστηριότητες μετασχηματισμού με κάποιους οργανισμούς να σημειώνουν πρόοδο κινούμενοι στο μοντέλο ωρίμανσης των λειτουργιών ΙΤ. 

Αρχικά, είναι σημαντικό να κατανοήσει το IT πού βρίσκονται οι οργανισμοί στο μοντέλο ωρίμανσης με τα τέσσερα βήματα και πού θα ήθελαν να βρίσκονται σε δύο χρόνια: 

Οι οργανισμοί που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας αναφέρουν ότι συλλέγουν δεδομένα από περισσότερους τομείς της υποδομής τους, εκτελούν περισσότερες αναλυτικές εργασίες και χρησιμοποιούν την αυτοματοποίηση σε μεγαλύτερη έκταση. Για να αποκτήσουν «προληπτικές» δυνατότητες, οι οργανισμοί πρέπει να βασίζονται περισσότερο στα δεδομένα χρησιμοποιώντας δείκτες για την πρόβλεψη συμβάντων (όπως οι έκτακτες διακοπές στην υπηρεσία) και στην αυτοματοποίηση ώστε να κάνουν συνεχείς αλλαγές και να διατηρούν βέλτιστη αξιοπιστία.

Σημαντικά ευρήματα του Δείκτη Ετοιμότητας Λειτουργιών IT: 

Τα τμήματα λειτουργιών (operations) αποτελούν στρατηγικό σημείο για την επιχειρηματική επιτυχία 

  • 28% των προϋπολογισμών ΙΤ των συμμετεχόντων στην έρευνα, δαπανάται στη βελτιστοποίηση και την αποκατάσταση των λειτουργιών ΙΤ. 68% των συμμετεχόντων ανέμεναν αύξηση του προϋπολογισμού τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. 
  • 40% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι ήδη βασίζονται «σε μεγάλο βαθμό» στα λειτουργικά δεδομένα του ΙΤ για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Η επένδυση στα τμήματα λειτουργιών (operations) αποτελεί κινητήρια δύναμη που επιφέρει πλεονεκτήματα για τους πελάτες και αξία στην επιχείριση 

  • 88% των στελεχών IT ανάφεραν ότι η επένδυσή τους στις λειτουργίες IT κατά τους τελευταίο