Η SAS, ηγέτης στον χώρο των analytics, διευκολύνει τους πελάτες της στη δημιουργία λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (AI) μέσω της αξιοποίησης εργαλείων machine learning, deep learning, ανάλυσης κειμένου (text analytics), πρόγνωσης και στατιστικής.

Η τελευταία έκδοση του SAS® Platform περιλαμβάνει ένα νέο προϊόν, το SAS Visual Text Analytics, καθώς και σημαντικές βελτιώσεις στις λύσεις SAS Visual Data Mining and Machine Learning. Αμφότερα αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο SAS® Viya®.

Στις πρόσφατες εγκαταστάσεις των προϊόντων analytics SAS Viya περιλαμβάνονται: ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, ο Όμιλος Klingel (η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διάθεσης προϊόντων μόδας και ρουχισμού της Γερμανίας, online και μέσω συμβατικών καναλιών, με αντιπροσώπους σε 12 ευρωπαϊκές χώρες) και η Munich Re, ένας από τους κορυφαίους αντασφαλιστές στον κόσμο.

Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά;

  • Το προϊόν SAS Visual Text Analytics παράγει αξία από μη δομημένα δεδομένα χρησιμοποιώντας τη συνδυασμένη ισχύ που παρέχει η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (natural language processing, NLP), η τεχνολογία machine learning και οι γλωσσολογικοί κανόνες. Απαντά στις επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι κλάδοι, όπως η διαχείριση και η διερμήνευση σημειώσεων, η αξιολόγηση κινδύνων και περιστατικών απάτης, καθώς και η χρήση των σχολίων και των κριτικών που παρέχουν οι πελάτες για τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων. Οι δυνατότητες του SAS Visual Text Analytics περιλαμβάνουν text mining, εξαγωγή συναφών εννοιών, κατηγοριοποίηση, ανάλυση συναισθημάτων και αναζήτηση, μέσα σε ένα μοντέρνο και ευέλικτο πλαίσιο. Το λογισμικό επιτρέπει στους χρήστες να προετοιμάζουν δεδομένα για ανάλυση, να εξερευνούν θέματα με οπτικό τρόπο, να δομούν μοντέλα κειμένου και να τα αναπτύσσουν εντός υφιστάμενων συστημάτων ή επιχειρησιακών διεργασιών. Οι χρήστες μπορούν να αναλύουν με ταχύτητα μεγάλους όγκους δεδομένων χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα πρότυπα και να ενοποιούν το αποτέλεσμα των αναλύσεων κειμένου με άλλα συστήματα machine