Στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομίας κινητών μέσων, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με νέους πελάτες, πολλοί εκ των οποίων ζουν σε διαφορετικές πόλεις, κράτη/περιοχές. Βασικά, περισσότεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο Facebook συνδέονται με μία μικρή επιχείρηση σε κάποια άλλη χώρα. 

Μόνο στην Ελλάδα, το 80% των ανθρώπων στο Facebook συνδέεται με τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση σε μία ξένη χώρα. Οι πέντε κορυφαίες χώρες των οποίων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσελκύουν Έλληνες στο Facebook είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γερμανία, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Από την άλλη πλευρά 56,5 εκατομμύρια άνθρωποι στο Facebook από ολόκληρο τον κόσμο συνδέονται με επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η εύρεση νέων παγκόσμιων πελατών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Στην πρόσφατη