Κερδοφόρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν.

Σε επίπεδο 12μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 83 χιλ. έναντι κερδών € 28 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Επίσης, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθώς ανήλθε σε € 635 χιλ. έναντι € 903 χιλ. σε σχέση με την  προηγούμενη χρονιά.

Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση 5% και διαμορφώθηκαν σε € 13,83 εκατ. έναντι € 14,57 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να συνεχίζει να είναι στα επίπεδα του 32%.

H μικτή κερδοφορία της εταιρείας υπέστη μείωση 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε € 3,02 εκατ.

Τέλος συνεχίζεται η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος σε επίπεδο 12μήνου έχει μειωθεί σε ποσοστό 26% καθώς διαμορφώθηκε σε € 1,82 εκατ. έναντι € 2,46 εκατ. στις 30/6/2015.

20151215-cpi-logo-25-years-final-gr

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής  της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Σε μια δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε για εμάς με capital control και με πολύ δυσμενείς συνθήκες στο μακροοικονομικό περιβάλλον, καταφέραμε να αυξήσουμε την κερδοφορία μας σε επίπεδο 12μήνου έχοντας μια μικρή μείωση στα συνολικά έσοδα. Παρόλο που οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει στην πραγματικότητα απλά έχουμε προσαρμοστεί σε αυτές, σκοπός μας την νέα χρονιά είναι να παραμείνουμε σε τροχιά κερδοφορίας με συνεχή έλεγχο της ρευστότητας και των δαπανών μας, ώστε να είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας παρουσιαστούν και να αυξήσουμε τα μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.