Οδηγεί στην ταχύτερη ανάπτυξη των μικρο – μεσαίων εταιρειών, σύμφωνα με έρευνα των SAP και ΙDC.

Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει την ψηφιακή τεχνολογία, παρουσιάζουν ταχύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με εκείνες που δεν έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχη ενσωμάτωση. Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα μελέτη, που δημοσίευσε πρόσφατα η SAP SE και περιλαμβάνει στοιχεία από 3.210 συμμετέχοντες από 11 χώρες, οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες με μέγεθος από 10 έως 999 άτομα. Η μελέτη, που διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών IDC, καταδεικνύει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο κατανοούν και επωφελούνται από την αξία των analytics, του collaborative software και του λογισμικού CRM για την καλύτερη λειτουργία τους, αλλά και για να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας σχετικά με το ρυθμό και τα οφέλη από την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι τα εξής:

Πάνω από το 39% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν, συμφωνούν ότι «η ενεργή συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία θα είναι απαραίτητη για την επιβίωση της εταιρείας τους στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.»

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% ή περισσότερο κατά το τελευταίο έτος, υποστηρίζουν ότι βρίσκονται «σε καλό δρόμο όσον αφορά στην εφαρμογή της τεχνολογίας με στόχο τη σύνδεση των ανθρώπων, των συσκευών και των επιχειρήσεων- αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και περισσότερο από το 45% των εταιριών με 500 έως 999 εργαζόμενους.

Τουλάχιστον 50,6% των ΜμΕ που συμμετείχαν στην έρευνα, χρησιμοποιούν collaborative software, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, καθιστώντας την εν λόγω τεχνολογία την πλέον διαδεδομένη ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα λογισμικά CRM και business analytics ακολουθούν στην κατάταξη με 38% και 37% των ΜμΕ σε κάθε περιοχή να χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες αυτές αντίστοιχα.

Το 52,5% έως 60,2% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, υποστήριξαν ότι οι νέες λύσεις που παρέχει η τεχνολογία τους επιτρέπουν να επαναπροσδιορίσουν τη ροή των εργασιών, τις διαδικασίες βελτίωσης της λειτουργίας, και της παραγωγικότητάς τους.

sap

Η μελέτη αποκάλυψε, επίσης, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν επίγνωση των συγκεκριμένων κινδύνων και των προκλήσεων που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πολλές από αυτές τις ανησυχίες ήταν περισσότερο διαδεδομένες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA). Σχεδόν το ένα τέταρτο (24,7%) των ΜμΕ της Βόρειας Αμερικής για παράδειγμα, υποστήριξαν πως έχουν «κάνει ελάχιστη έως καθόλου πρόοδο» σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα της έκθεσης σχετικά με τους κινδύνους και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ περιλαμβάνουν:

Περίπου το ένα τρίτο (μεταξύ 30,4 και 36,6%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα συμφώνησαν ότι «οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας δεν έχουν ενισχυθεί με την υιοθέτηση των τεχνολογιών», με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να είναι περισσότερο σύμφωνες.

35 έως 45% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα «ανησυχούν για το γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων θα βασίζεται όλο και περισσότερο στα δεδομένα για την αποτελεσματική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων». Η ανησυχία ήταν πιο διαδεδομένη μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

«Το σημαντικότερο μήνυμα αυτής της έκθεσης είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει μεγάλο αντίκτυπο στις μικρές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Rodolpho Cardenuto, President Global Channels & General Business της SAP. «Το χαρτοφυλάκιό μας που περιλαμβάνει το SAP Business One, την έκδοση S/4HANA του SAP Business All-in-One και το SAP Anywhere digital customer experience – αποτελούν την ψηφιακή βάση για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τις ανωτέρω τεχνολογίες λειτουργούν απλούστερα και αναπτύσσονται ταχύτερα. Είναι επίσης σαφές ότι οι προσωπικές σχέσεις και ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη σωστών αποφάσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο θα τους παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.»