Εκκίνηση του έργου ESCiP για τη συντονισμένη ανάπτυξη και διεθνοποίηση των Ευρωπαϊκών clusters μικροηλεκτρονικής.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κλάδου μικροηλεκτρονικής και την προώθηση συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia, εκπροσωπώντας το mi-Cluster, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο ESCiP (European Semiconductor Cluster Internationalization Project), η εναρκτήρια συνάντηση του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Ιανουαρίου στο α2-innohub στο Μαρούσι.

Στο έργο συμμετέχουν μερικά από τα σημαντικότερα clusters νανο-μικροηλεκτρονικής της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων το Silicon Saxony (Γερμανία), το Minalogic (Γαλλία), το DSP Valley (Βέλγιο), το High Tech NL (Ολλανδία), το Fondazione Distretto Green and Hi-Tech of Monza Brianza (Ιταλία) και το mi-Cluster (Ελλάδα).

Βασικός στόχος του ESCiP είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μeta-Cluster νανο-μικροηλεκτρονικής “Silicon Europe”, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας των μελών του σε εμπορικά και ερευνητικά έργα και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Ως πρωτοβουλία, τo Silicon Europe στοχεύει στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κλάδο μικροηλεκτρονικής, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων φορέων και στη καλύτερη προώθηση και τοποθέτηση των Ευρωπαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, θα διοργανωθούν επιχειρηματικές αποστολές στην Ταϊβάν και στις ΗΠΑ, και Β2Β συναντήσεις για προσέλκυση επενδυτών στην Ευρώπη. Η πρώτη ευρωπαϊκή επιχειρηματική αποστολή θα λάβει χώρα στην Computex Taiwan 2016 τον Μάιο, στο περιθώριο της οποίας, θα διοργανωθεί μια «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα» (European Week) για δικτύωση των μελών των Ευρωπαϊκών clusters με τεχνολογικές επιχειρήσεις και επενδυτές από την Ταϊβάν, με θεματική εστίαση σε Έξυπνες Βιομηχανίες (Smart Industries), Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things) και Ευφυή Κινητικότητα (Smart mobility).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχτεί η καινοτομία «Designed in Greece» των μελών του mi-Cluster, καθώς και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που παράγουν. Ο κ. Κώστας Μεϊμέτης, Πρόεδρος της ΕΝΕΒΗ και Διευθυντής Στρατηγικής της u-blox δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό οικοσύστημα υψηλής τεχνολογίας η ένταξη του mi-Cluster στον ευρωπαϊκό χάρτη νανο-μικροηλεκτρονικής που υποστηρίζεται από το έργο ESCiP. Ευελπιστούμε ότι η συγκεκριμένη δράση θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη διεθνή ώθηση στην ήδη επιτυχημένη πορεία που έχουν χαράξει οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μικροηλεκτρονικής».

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του mi-Cluster και Chief Development & Operations Officer του Corallia, ανέφερε: «Μετά από συνεχή ανάπτυξη και ωρίμανση τα τελευταία 10 χρόνια, το miCluster συγκαταλέγεται πλέον ισότιμα μεταξύ των πιο προηγμένων και δυναμικών clusters μικροηλεκτρονικής στην Ευρώπη. Η συμμετοχή του mi-Cluster στο έργο ESCiP, θα συμβάλλει στην ισχυροποίηση των εμπορικών συνεργασιών της Ελλάδας με διεθνείς αγορές, στην προώθηση της τεχνολογικής και επιχειρηματικής αριστείας της χώρας μας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, δημιουργώντας νέες αλυσίδες αξίας, νέες θέσεις εργασίας και νέες συνεργασίες με φορείς παγκοσμίου κύρους».