Η BSI A.E κυκλοφόρησε το eDocCapture Invoice Edition, μια εφαρμογή που επιτρέπει ψηφιοποίηση και αναγνώριση όλων των δεδομένων οποιουδήποτε τιμολογίου.

edoccapture-screen2Το eDocCapture Invoice Edition αποτελεί μια μοναδική εφαρμογή που παράγει και αναπτύσσει η BSI, με την οποία μια επιχείρηση μπορεί εύκολα και απλά να ψηφιοποιήσει και να αναγνωρίσει πλήρως όλα τα δεδομένα από οποιοδήποτε τιμολόγιο, καθώς και να τα εισάγει σε οποιαδήποτε εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ανεκτίμητα, μιας και απλοποιούνται χρονοβόρες διαδικασίες και περιορίζονται τα περιθώρια λάθους, κάνοντας έτσι την επιχείρηση αποδοτικότερη.


Το eDocCapture Invoice Edition εγκαθίσταται πολύ εύκολα και είναι εξαιρετικά εύχρηστο. Ολοκληρωμένες λύσεις eDocCapture μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα χωρίς ανάγκη ανάπτυξης επιπλέον εφαρμογών. Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.edocplus.com.