Η τελευταία σειρά Logo! 8 ενσωματώνεται σε εγκαταστάσεις ΚΝΧ, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες και κτηριακούς αυτοματισμούς.

Η μονάδα επικοινωνίας Logo! CMK2000 επιτρέπει στην τελευταία σειρά Logo! 8 της Siemens την ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού κτηρίων KNX. Οι συσκευές της σειράς Logo! 8 είναι σχεδιασμένες για μικρότερες λύσεις αυτοματισμού. Μπορούν πλέον, σε συνδυασμό με την νέα μονάδα επικοινωνίας, να χρησιμοποιούνται σε εργασίες αυτοματισμού κτηρίων, όπως η επιτήρηση, ο έλεγχος πρόσβασης, ο κλιματισμός, ο φωτισμός, η σκίαση και η άρδευση μέσω του ελέγχου των αντλιών.

Η μονάδα Logo! KNX CMK2000 επικοινωνεί μέσω Ethernet με το Logo!8. Μεταφέρει τα δεδομένα αισθητήρων από τους κόμβους του δικτύου ΚΝΧ στη μονάδα λογικής Logo!, όπου συνδυάζονται με τις λογικές λειτουργίες. Στη συνέχεια, οι εντολές ελέγχου Logo! μεταδίδονται στους ενεργοποιητές KNX μέσω της μονάδας επικοινωνίας. 50 ΚΝΧ αντικείμενα επικοινωνίας μπορούν να παραμετροποιηθούν και να συνδεθούν στο πρόγραμμα του Logo!, με απαριθμητές, τιμές αναφοράς και παραμέτρους, ώστε να δημιουργήσουν λύσεις αυτοματισμού.

Mit dem Kommunikationsmodul Logo! CMK2000 lässt sich die aktuelle Logikmodul-Reihe Logo! 8 von Siemens in den Gebäudesystembus KNX integrieren. Logo! 8, ausgelegt für kleinere Automatisierungslösungen, kann nun in Kombination mit dem neuen Kommunikationsmodul für Aufgaben der Gebäudeautomation eingesetzt werden, zum Beispiel für Überwachung, Zugangskontrolle, Klimatisierung, Beleuchtung, Beschattung und Bewässerung bis zur Pumpensteuerung.The Logo! communications module CMK2000 enables the latest Logo! 8 logic module series from Siemens to be integrated into the KNX building system bus. Logo! 8 is designed for smaller automation solutions. It can now be used in combination with the new communication module for building automation tasks, such as surveillance, access control, air-conditioning, lighting, shading and watering through to pump control.

Επιπλέον, το Logo! 8 διαθέτει τη λειτουργία του στους κόμβους ΚΝΧ μέσω της νέας μονάδας επικοινωνίας Logo! CMK2000. Υπάρχουν 24 ψηφιακές είσοδοι, 20 ψηφιακές έξοδοι, καθώς και 8 αναλογικές είσοδοι και έξοδοι στη μέγιστη διαμόρφωση υλικού. Ακόμη, το Logo! 8 επιτρέπει τον συγχρονισμό ημερομηνίας και ώρας για τους κόμβους στο ΚΝΧ σύστημα.