Με απώτερο σκοπό να καταγραφεί όλο το start up περιβάλλον της Ιρλανδίας, η Start-up Ireland δημιούργησε έναν online χάρτη γεμάτο με νεοφυείς εταιρείες κ.α.

ONLINE_MAP_IRELAND_3_8_2015Έναν άκρως χρηστικό online χάρτη στον οποίο αποτυπώνεται ολόκληρο το startup οικοσύστημα της Ιρλανδίας, δημιούργησε η Start-up Ireland, όπου και περιλαμβάνονται νεοφυείς επιχειρήσεις, incubators, accelerators, επενδυτές, συνεργατικοί χώροι εργασίας κ.ο.κ.

 

Μάλιστα, ο εν λόγω χάρτης αναμένεται να αποτελέσει ένα «ζωντανό» project που θα ανανεώνεται και συμπληρώνεται σε διαρκή βάση. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο χάρτης περιέχει κάτι παραπάνω από 844 startups, 132 πολυεθνικές, καθώς επίσης και 71 πηγές χρηματοδότησης.

 

Παράλληλα, περιέχει 35 incubators, 15 accelerators και 18 γραφεία tech μεταφοράς κολεγίων και πανεπιστημίων, ακόμη και 13 αντιπροσώπους από ξένες πρεσβείες, στοιχείο αρκούντως χρηστικό για όσες startup εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις διεθνές πωλήσεις και εξαγωγές.