Στις 26 Φεβρουαρίου αναμένεται να έρθουν στη δημοσιότητα τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για το τέταρτο 3μηνο και το προηγούμενο έτους, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

ote megaro curveΤην Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015, θα ανακοινώσει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) τα οικονομικά αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου και έτους 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρωί και η διοίκηση του ΟΤΕ θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) την ίδια ημέρα για να συζητήσει τα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλε-συνδιάσκεψη,μπορείτε να επισκεφθείτε το site https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir