Παραιτήθηκε ο κ. Γιώργος Κουφάρης, ο οποίος ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Cyta Hellas, ενώ ανακοινώθηκε ότι θα αποχωρήσει πριν το τέλος Νοεμβρίου.


Από δεξιά διακρίνονται οι κ. Γεώργιος Κουφάρης (Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού και Διευθύνων Σύμβουλος της Cyta Ελλάδος), κ. Μιχάλης Ε. Αχιλλέως (Ανώτερος Διευθυντής Δικτύων & Διαχείρισης Θυγατρικών του Οργανισμού), κ. Στάθης Κιττής (Πρόεδρος του Οργανισμού), κ. Μαρίνα Νικολάου (Διευθύντρια Marketing Cyta Ελλάδος), κ. Χρίστος Λιμνατίτης (Γενικός Διευθυντής Cyta Ελλάδος) και οι κ.κ. Γεώργιος Χαρή (Μέλος Δ.Σ.) και Αντώνης Αντωνίου (Μέλος Δ.Σ.).

Από δεξιά διακρίνονται οι κ. Γεώργιος Κουφάρης (Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού και Διευθύνων Σύμβουλος της Cyta Ελλάδος), κ. Μιχάλης Ε. Αχιλλέως (Ανώτερος Διευθυντής Δικτύων & Διαχείρισης Θυγατρικών του Οργανισμού), κ. Στάθης Κιττής (Πρόεδρος του Οργανισμού), κ. Μαρίνα Νικολάου (Διευθύντρια Marketing Cyta Ελλάδος), κ. Χρίστος Λιμνατίτης (Γενικός Διευθυντής Cyta Ελλάδος) και οι κ.κ. Γεώργιος Χαρή (Μέλος Δ.Σ.) και Αντώνης Αντωνίου (Μέλος Δ.Σ.).

Ο κ. Κουφάρης κατέχει σήμερα τη θέση του αναπληρωτή ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή στον ημικρατικό Οργανισμό, ενώ κατέχει επίσης και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη Cyta Ελλάδας.


Σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα προσωπικοί λόγοι οδηγούν εκτός Cyta τον Γιώργο Κουφάρη και στις επόμενες εβδομάδες το Δ.Σ του ημικρατικού κυπριακού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών, θα πρέπει να λάβει σοβαρές αποφάσεις που συνδέονται με την στρατηγική των επόμενων κινήσεων τόσο εντός όσο και εκτός κυπριακών συνόρων και φυσικά να επιλέξει τον αντικαταστάτη του.